Tineri cercetători din mai multe centre universitare din țară și străinătate au participat la conferința organizată de Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării a USV: Discurs critic și variație lingvistică


Intră acum și în grupul de

La Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava s-a desfășurat, în intervalul 8-9 iulie 2021, conferința dedicată masteranzilor şi doctoranzilor: Discurs critic și variație lingvistică. Abordări inter- și transdisciplinare ale trecutului și prezentului, ediţia a X-a.

Organizată de Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării împreună cu Asociaţia „Akademos“, conferința și-a propus să ofere cadrul pentru dezbateri academice extinse, cooptând tineri cercetători (masteranzi, doctoranzi și post-doctoranzi) din mai multe centre universitare din ţară (Universitatea din Sibiu, Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău, Universitatea Al. I. Cuza, Iași) şi din străinătate (Elveția, Republica Moldova), precum şi specialiști consacrați, în calitate de conferențiari în plen sau de comunicatori în cadrul secțiunilor.

Cele patru comunicări în plen, axate pe tematica enunțată, au fost susținute magistral de profesori de la Universitatea „Yurii Fedkovici“ din Cernăuți (Felicia Vrânceanu), Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca (Adrian Chircu), Universitatea de Vest din Timișoara (Otilia Hedeșan) și de la universitatea gazdă (Mircea A. Diaconu).

Profilul tematic al acestei ediţii a invitat la dialog domenii de cercetare ireconciliabile în epoca clasică, urmărindu-se astfel direcţia actuală a interconectării dintre ştiinţe. Această tendinţă de depăşire a frontierelor (hiper)specializării contribuie la îmbogăţirea cunoaşterii şi la progresul său constant, la construcţia unui proiect comun, prin cooperare şi schimb, ce presupune şi operarea cu un nou tip de discurs, dar comportă, în mod previzibil, şi o seamă de riscuri (dintre care, cel mai pregnant ar fi pericolul diluării conceptuale și metodologice). În edițiile anterioare, conferința a anticipat problematica interdisciplinarității prin privilegierea analizei discursului ca disciplină aflată la intersecția științelor limbii. De aceea, considerăm că o ediție în care s-a readus în atenție problematica inter- și transdisciplinarității, după mai multe decenii de la primele teoretizări în cîmpul academic, pe fundalul noilor provocări generate de invaziva revoluție digitală, ar putea oferi celor interesați cadrul adecvat de diseminare a rezultatelor cercetării.

Cele mai bune lucrări vor fi publicate în volumul conferinței sau într-o revistă cu recunoaștere internațională (Meridian Critic).

Axele tematice ale conferinței au inclus:

  1. Interdisciplinaritatea – probleme conceptuale;
  2. Interdisciplinaritate și specii subsecvente: trans-, multi-, cross-disciplinaritate;
  3. Dialogul științelor. Aportul inter- și/sau transdisciplinarității la avansul cercetării științifice;
  4. Interdisciplinaritatea în didactică și didactica interdisciplinarității;
  5. Proiecte interdisciplinare inedite: FOODie, „Colecție digitală a partimoniului alimentar românesc și transfer spre societate (Acronim:FOODie)”, cod PN III-P2-2.1-PED-2019-5092, contract de finanțare nr. 569 PED din 16.11.2020, finanțat de către Ministerul Cercetării și Inovării, în cadrul programului PNIII, Programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești, prin cercetare, dezvoltare și inovare, Subprogramul 2.1. – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare (coordonator- prof. univ. dr. Otilia Hedeșan, Universitatea de Vest, Timișoara, responsabil al echipei de la Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava, prof. univ. dr. Rodica Nagy);
  6. Varia.

Coordonatorii manifestării – prof. dr. Rodica Nagy și prof. dr. Mircea A. Diaconu.


Intră acum și în grupul de