Ingrijorare printre universitarii suceveni

Proiectul de lege a Educaţiei a trecut de Camera Deputaţilor, motiv de îngrijorare pentru universitarii suceveni, întrucât acesta prevede că universităţile mici vor fi desfiinţate, iar în această categorie intră şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava. Potrivit proiectului de lege a Educaţiei, universităţile mici aflate la distanţe sub 150 de kilometri de centre universitare importante vor fi desfiinţate şi doar o parte din facultăţile de la vechea universitate vor fi menţinute, în funcţie de interesele fiecăreia din noile instituţii de învăţământ superior creată în urma comasării. Odată cu această comasare va rezulta un fel de universităţi de tip mare combinat sau corporaţie, fiind din start avantajate centrele universitare vechi. În schimb, oraşele în care se încearcă de ceva vreme să se pună bazele unor instituţii de învăţământ superior vor fi dezavantajate.

De asemenea prin noul proiect de lege al educaţiei se politizează sistemul universitar, iar comunitatea universitară nu va mai avea posibilitatea să-şi decidă soarta, rectorul va avea puteri absolute, însă nu va mai fi ales de senatul universitar, ci de o comisie din care jumătate din membri sunt reprezentanţi ai autorităţilor. Alte elemente de politizare ar fi, faptul că rectorul nu va avea număr de mandate limitat, îşi va putea numi prorectorii şi va avea şi posibilitatea să înstrăineze patrimoniul universităţii.

Actuala lege are prevederi care conferă o autonomie universitară sporită instituţiilor de învăţământ superior, dar nu dă dreptul acestora de a-şi înstrăina patrimoniul. În schimb, noua lege v-a da posibilitatea punerii în aplicarea unor scenarii pornind de la comasarea micilor universităţi cum ar fi cea de la Suceava în cadrul celei de la Iaşi, ulterior desfiinţarea unor facultăţi sucevene şi apoi, întrucât acestea din urmă nu vor mai fi la Suceava, se va poate scoate la vânzare sau se va putea concesiona în total sau în parte patrimoniului acestora.

Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare”, profesor universitar doctor Adrian Graur a declarat în legătură cu posibila desfiinţare a instituţiei de învăţământ superior suceveană, prin aplicarea noii legi a educaţiei, că „sunt încălcate noţiunile elementare de autonomie universitară”. „Eu nu am timp să discut aşa ceva. Eu trebuie să muncesc şi să fac performanţă la universitatea din Suceava în limitele pe care le am”, a afirmat rectorul Adrian Graur.

Prorectorul universităţii sucevene, Aurel Burciu, a parafrazat o exprimare mai veche a rectorului Adrian Graur. „Dacă ar fi să ne unească, am prefera că ne unim cu universitatea din Cernăuţi care este şi mai aproape din punct de vedere geografic de Suceava”, a declarat Aurel Burciu. Acesta este de părere că proiectul de lege al educaţiei forţează din mai multe puncte de vedere articolul 32 din Constituţia României, care consfinţeşte dreptul la învăţătură. Într-unul din alineatele acestui articol se precizează că dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământ superior, iar prin noile prevederi stipulate în proiectul de lege al educaţiei nu se mai poate asigura corespunzător accesul la instituţiile de învăţământ superior. De asemenea, într-un alt alineat se spune clar şi limpede că „autonomia universitară este garantată”.

Pe de altă parte, prorectorul Aurel Burciu s-a declarat surprins de faptul că deputatul PD-L de Suceava, Sanda Maria Ardeleanu, care ocupă de asemenea funcţia de prorector al universităţii sucevene s-ar fi declarat în favoarea proiectului privind noua lege a educaţiei. „Acest lucru ne surprinde mai ales că domnia sa este cadru titular la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava”, a declarat Aurel Burciu.

Printr-un comunicat de presă aceasta a replicat : „Ca profesor universitar şi prorector al Universităţii „Ştefan cel Mare”, dar şi în calitate de deputat în Colegiul Uninominal nr.1, Suceava, am înaintat o serie de observaţii referitoare la educaţia timpurie şi învăţământul preşcolar, ca verigă de bază într-un sistem ce promovează principiul educaţiei pe tot parcursul vieţii. De asemenea, am dezbătut câteva articole din noul Proiect al Legii Educaţiei Naţionale ce vizează învăţământul superior. În acest sens am propus ca universităţile publice să poată fuziona doar opţional şi în baza unei legislaţii secundare care să precizeze modul de realizare a unor eventuale comasări. Singurul criteriu obiectiv în realizarea ierarhizării programelor de studii şi a clasificării universităţilor româneşti trebuie să rămână calitatea pregătirii studenţilor în vederea unei optime incluziuni sociale şi angajări pe piaţa muncii, condiţiile oferite de universitate în vederea atingerii standardelor de calitate în formarea specialiştilor. Din acest punct de vedere, consider că Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava nu se află în pericol”, precizează Sanda Maria Ardeleanu în comunicatul de presă respectiv.