100 de dosare pentru detasari in interesul invatamantului, depuse de cadrele didactice sucevene (VIDEO)

La Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, marţi, au fost discutate în şedinţă cele 100 de dosare pentru detaşări depuse de cadrele didactice din învăţământul sucevean. Şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă, înainte de începerea şedinţei, că aceasta nu este publică.

„S-au depus fix 100 de dosare, cele mai multe fiind depuse de învăţători. 41 de cereri sunt ale celor care intră în restrângere de activitate şi vor fi tratate cu prioritate”, a precizat inspectorul şcolar general. Restul dosarelor sunt depuse de cadre didactice care doresc o catedră la o altă şcoală, mai aproape de domiciliu.
Astfel, pentru etapa de detaşări în interesul învăţământului s-au depus 100 de dosare din care la învăţători-28, educatoare-6, discipline tehnice-12, istorie şi geografie-8, limba română-9, limba engleză-6.

Detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic titular se face în baza cererii scrise formulate de unitatea primitoare, la propunerea inspectorului şcolar de specialitate, pe postul solicitat de unitatea primitoare şi cu acordul scris al persoanelor solicitate. Personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar solicitat pentru detaşare depune un acord la Inspectoratul Şcolar, însoţit de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevăzute în acord.

Concursul specific constă în analiza de către inspectorul de specialitate a curriculum-ului vitae, în care cadrul didactic solicitat îşi prezintă activitatea profesională, didactică şi ştiinţifică, susţinută prin documente justificative.
În schimb, detaşarea personalului didactic la cerere se face prin concurs, organizat în perioada prevăzută în Calendarul mişcării personalului didactic. Posturile publicate pentru detaşare se ocupă cu prioritate aplicând principiul continuităţii pentru cadrele didactice participante la concursul de titularizare care au obţinut minimum media 5.00, care au acordul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

Inspectoratul Şcolar Suceava va reactualiza lista cu posturile vacante până pe 31 mai, când va fi afişată la avizierul instituţiei şi pe site-ul Ministerului Educaţiei. În perioada 7-25 iunie a.c. va avea loc înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante. Concursul propriu-zis va avea loc pe 14 iulie a.c., urmând ca pe 16 iulie să fie afişate rezultatele candidaţilor evaluaţi.

Prima etapă de repartizare în şedinţă publică a candidaţilor care au obţinut note peste 7 va avea loc între 21-22 iulie, iar cea de-a doua etapă va fi organizată pe 26 iulie.