Incep inscrierile pentru probele de aptitudini la liceele vocationale

Până la sfârşitul acestei săptămâni, absolvenţii de clasa a VIII-a ce optează pentru admiterea în licee vocaţionale trebuie să se înscrie pentru a susţine probele de aptitudini, urmând ca desfăşurarea acestora să aibă loc în perioada 15-17 iunie iar rezultatele să fie afişate pe 18 iunie 2010. După afişarea rezultatelor va avea loc transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor declaraţi admişi la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini.

Vineri, 14 iunie, este programată completarea, de către secretariatele şcolilor, a fişelor de înscriere cu codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la tezele cu subiect unic, cu mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere. Apoi urmează afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

De asemenea, are loc transmiterea către comisia judeţeană de admitere a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi.

Pe 15 iunie are loc eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care
solicită să participe la admitere în alt judeţ, iar pe 16 iunie se va anunţa ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a.

Pentru anul şcolar următor, la învăţământul liceal, clasa a IX-a zi, s-au prevăzut 277 clase cu un număr total de 8310 elevi.

Sondajul realizat de Centrul Judeţean pentru Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Suceava, în acest an şcolar în rândul elevilor de clasa a VIII-a indică o reorientare a acestora spre unităţile liceale din judeţ.

Şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete spune că unele licee sucevene riscă să nu-şi facă planul de şcolarizare pentru noul an.

Conform sondajului, unităţile liceale din municipiul Suceava care ar putea întâmpina probleme din acest punct de vedere sunt Colegiul de Informatică, Seminarul Teologic „Mitropolitul Dosoftei”, colegiile „Samuil Isopescul” şi cel de Industrie Alimentară, cu precizarea că numai anumite specializări nu se bucură de atractivitate în rândul elevilor de clasa a VIII-a.

Din judeţ, unităţile cu cele mai puţine opţiuni exprimate de viitorii liceeni sunt Grupul Şcolar „Vasile Deac” Vatra Dornei, Grupul Şcolar „Nicolai Nanu” Broşteni, pentru Grupul Şcolar Iacobeni, care are trei specializări, au optat doar şapte elevi, iar cea mai gravă situaţie este a Grupului Şcolar „Vasile Cocea” din Moldoviţa pentru care a optat un singur elev, deşi oferta şcolară cuprinde trei domenii, cu trei specializări.

La sondaj au luat parte 5.667 elevi de clasa a VIII-a din judeţ, dintre care 325 s-au declarat nehotărâţi şi 15 au optat pentru alte judeţe.

Repartizarea elevilor la liceu se va face computerizat în doar două etape, prima urmând să aibă loc pe 2 iulie şi a doua pe 12 iulie a.c. O noutate, faţă de anul 2009, este că cea de-a treia repartizare nu va fi computerizată şi se va desfăşura între 1-10 septembrie.