Consumatorii isi pot alege modul de facturare a gazelor naturale

Din această lună, E.ON Gaz România pune în practică opţiunile exprimate de clienţii săi în noile contracte de furnizare cu privire la modalitatea de facturare a consumului de gaze naturale pe care aceştia au considerat-o mai convenabilă şi mai avantajoasă: facturarea în baza autocitirii indexului contorului de gaz sau în baza programului de consum lunar.

„Asigurarea serviciului de furnizare a gazelor naturale către consumatorii casnici şi noncasnici, mici şi mijlocii din România are drept temei legal contractul – cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale elaborat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei”, precizează Departamentul Relaţii Publice şi Comunicare E.ON România.

Conform noului contract trimis tuturor clienţilor E.ON Gaz România la sfârşitul anului trecut, toţi clienţii casnici şi noncasnici din categoriile de consum B1 – B3 au posibilitatea să opteze pentru una dintre cele două modalităţi de facturare a consumului de gaze naturale: facturarea consumului în baza autocitirii indexului contorului de gaz sau facturarea în baza unui program de consum lunar, fie efectiv realizat de către client în anul anterior, fie estimat de client pentru anul în curs.

Astfel, facturarea consumului de gaze naturale se va realiza lunar în baza opţiunii formulate de către client în contractul de furnizare a gazelor naturale. O dată la trei luni indexul contorului de gaz va fi citit de către personalul autorizat, posibilele diferenţe de consum înregistrate fiind regularizate în prima factură emisă după citirea consumului efectiv.

Datorită acestor schimbări în modalitatea de facturare, data emiterii facturilor pentru o parte a clienţior E.ON Gaz România se modifică temporar, intervalul de facturare cuprinzând în aceste cazuri o perioadă mai mică sau mai mare de 30 de zile calendaristice. Această situaţie este tranzitorie, intervalul de facturare revenind la de 30 de zile calendaristice începând cu luna iulie a.c.

„E.ON Gaz România a informat în mod direct toţi clienţii despre aceste aspecte, prin intermediul unei scrisori care a fost trimisă titularului de contract împreună cu factura de gaze naturale. Scrisoarea conţine precizări referitoare la modul de facturare pentru care a optat clientul în contractul de furnizare semnat şi returnat companiei noastre”, menţionează Departamentul Relaţii Publice şi Comunicare E.ON România.