Spitalul Judetean are un nou Consiliu de Administratie odata cu preluarea oficiala de catre CJ

Consiliul Judeţean Suceava a preluat oficial miercuri, Spitalul de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Odată cu transferul, s-a înfiinţat un nou Consiliu de Administraţie, ce cuprinde cinci membri plini. Este vorba de Irina Vasilciuc, director economic la Consiliul Judeţean, Ioan Bădiliţă, şeful comisiei Buget Finanţe de la Consiliul Judeţean, Mihalea Beldiman, directorul Direcţiei de Resurse Umane din Consiliul Judeţean, Liliana Gorcea, şefa Serviciului RUNOS din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică şi Adrian Popescu, şeful Serviciului Situaţii de Urgenţă şi Managementul Asistenţei Medicale de Urgenţă de la DSP Suceava.

Rolul noului Consiliu de Administraţie este de a aviza bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale, de a organiza concursuri pentru ocuparea funcţiei de manager, de a aproba măsurile pentru desfăşurarea activităţii spitaliceşti, de a aviza programul anual al achiziţiilor publice, întocmit de comitetul director, de a analiza activitatea managerului şi modul în care comitetul director se achită de obligaţii.

De asemenea, Consiliul de Administraţie dispune şi măsurile pentru îmbunătăţirea activităţii din spital. Preşedintele Consiliului de Administraţie se alege prin rotaţie, pentru o perioadă de şase luni.