Solutionarea contestatiilor a adus note de titularizare pentru patru candidati

Situaţia a rămas aproape neschimbată după soluţionare contestaţiilor depuse de candidaţii nemulţumiţi de notele primite pe lucrări, la examenul de titularizare. Potrivit IŞJ Suceava, din totalul de 118 contestaţii depuse şi afişate miercuri, la orele 20, un număr de 15 s-au rezolvat în favoarea candidatului, 4 în defavoare şi 98 s-au menţinut.

Trebuie menţionat că în urma rezolvării contestaţiilor 4 candidaţi au obţinut nota 7 ce la permite titularizarea. Este vorba despre un candidat la limba română căruia i s-a mărit nota de la 5,8 la 7, două educatoare cu o creştere de la 6,7 la 7,25 , respectiv de la 6,4 la 7,05şi o învăţătoare, de la 5,45 la 7,55. S-au micşorat notele pentru o învăţătoare, de la 4, 1 la 3,5, la disciplina matematică de la 6,6 la 5,7 şi respectiv de la 4,9 la 4,45 şi la Economic, administrativ poştă de la 6,7 la 6,05.

Cele mai multe contestaţii s-au depus la Limba franceză-16, la Educaţie fizică şi sport-15, la Limba şi literatura română şi metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii-13, la Limba engleză-9, la Limba şi literatura română şi metodica predării limbii şi literaturii române/ institutori-învăţători-8, la Religie ortodoxă-7, la Matematică şi Psihopedagogie specială câte 6 contestaţii, la Geografie şi Maiştri instructori/ Transporturi câte 4, la Biologie-3.

Câte două contestaţii s-au înregistrat la Arte vizuale şi Filosofie, logică, argumentare iar câte o contestaţie la Educaţie muzicală, Istorie, Kinetoterapie, profesori documentarişti, Economic, administrativ poştă, Maiştri instructori/industrie alimentară, Turism şi servicii, Protecţia Mediului, Educaţie tehnologică, Terapie educaţională complexă şi integrată, Fizică, Chimie, Economie şi educaţia antreprenorială.

Numai 33,67% dintre cei care au dat concurs pentru a obţine un post de titular la catedră au promovat examenul. Mai precis, din cei 875 de concurenţi care au susţinut examenul pe 14 iulie, numai 295 au obţinut note mai mari de şapte, rezultat care le dă dreptul să ocupe un post de cadru didactic titular.

Alţi 347 de candidaţi au luat note de 5 şi 6, însă cu aceste rezultate, viitorii profesori nu pot fi titulari la catedră, dar au dreptul să ocupe un post de suplinitor calificat pentru un an şcolar.

Anul acesta sunt doar 131 de posturi titularizabile, 402 posturi netitularizabile complete şi 446 incomplete. La examen s-au prezentat 959 de concurenţi din cei 1170 înscrişi.