Examen pentru suplinitorii fara specializare pe post

În cadrul şedinţelor publice pentru suplinire calificată şi continuitate pentru suplinire, care au avut loc la mijlocul săptămânii, au fost puse la dispoziţia candidaţilor circa 900 de posturi – 402 netitularizabile complete, 446 incomplete şi cele 50 posturi titularizabile neocupate, care au devenit netitularizabile. Au obţinut catedre 459 candidaţi, 166 nu au optat pentru niciunul din posturile ofertate, iar 160 dintre cei înscrişi să participe la cele două şedinţe publice au absentat.

În urma şedinţelor publice pentru ocuparea posturilor vacante titularizabile în învăţământ, care au avut loc săptămâna trecută, s-au ocupat 81 de posturi din cele 131 vacante. Potrivit IŞJ Suceava, motivele neocupării celor 50 de posturi sunt notele sub şapte la concursul de titularizare, lipsă atestat de învăţământ special pentru posturile care necesită acest lucru, fie pentru postul respectiv nu s-au înscris candidaţi.

Afişarea listei candidaţilor repartizaţi, reactualizarea şi afişarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la centrele care au organizat concurs şi la Inspectoratul Şcolar şi publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării se va face în data de 3 august. Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post a candidaţilor care au ocupat una din catedrele puse la dispoziţie în cadrul şedinţelor publice va avea loc în data de 4 august.

Pe data de 5 august va avea loc organizarea probelor practice în profilul postului pentru candidaţii care nu au susţinut aceste probe sau care au fost respinşi la aceste probe în 12 iulie 2010. Este vorba despre candidaţii ce optează pentru ocuparea unor posturi didactice/catedre vacante/rezervate în unităţi de învăţământ cu profil artistic, arhitectură, design; de educaţie fizică şi sport de specialitate; de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii); instruire practică, activităţi de pre-profesionalizare; catedre/posturi didactice din cluburi şcolare sportive, palatele şi cluburile copiilor.

Pe data de 6 august va avea loc la nivel judeţean, concursul pentru suplinire a celor care nu au participat la titularizare iar a doua zi a celor sau fără studii corespunzătoare postului. Depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora se va face în perioada 7-9 august 2010 iar pe 10 august vor fi afişate rezultatele definitive.