Majoritatea medicilor sanctionati pentru concedii medicale au contestat amenzile

Şapte dintre cei opt medici din judeţ sancţionaţi de Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava cu amenzi de câte 5.000 de lei fiecare, în urma unor controale care au vizat modul de acordare a concediilor medicale, au depus plângere contravenţională la sediul instituţiei care i-a verificat şi i-a amendat pe motiv că nu ar fi respectat legea atunci când au eliberat respectivele documente.

Medicii respectivi, care lucrează în spitale şi au specializări în cardiologie, ortopedie, obstetrică-ginecologie şi chirurgie, spun că au primit amenzi uriaşe, mai mari chiar decât câştigurile lor lunare, şi acuză regimul de teroare al CAS, care i-ar sancţiona pentru nişte chestiuni mărunte, pur birocratice.

Pe de altă parte, Casa de Asigurări de Sănătate Suceava spune că verificările au fost întreprinse la solicitarea forului superior, în cadrul unei acţiuni naţionale de control, iar sancţiunile au fost date în conformitate cu legea, iar contestaţiile sunt în curs de soluţionare.

Potrivit dr. Cristina Iordăchel, preşedintele director general al instituţiei, o parte din situaţiile pentru care cei opt medici au fost sancţionaţi cu amendă se referă la neconcordanţa între perioada de internare în spital, conform foii de observaţie clinică generală şi perioada pentru care a fost acordat concediul medical aferent spitalizării, şi neconcordanţa între perioada de internare în regim de spitalizare de zi (de regulă o zi) şi perioada pentru care s-a acordat concediu medical aferent internării (de regulă 21 de zile).

Alte situaţii vizează neconcordanţa între data internării în regim de spitalizare de zi şi data acordării concediului medical, aceasta fiind anterioară datei internării.
„Acest fapt duce ca retroactivitatea concediilor acordate să fie de două-trei zile faţă de data internării în spital, când s-a efectuat consultaţia medicală şi s-a stabilit necesitatea acordării concediului medical”, a explicat Cristina Iordăchel.

Alte situaţii care au impus aplicarea de amenzi în valoare de 5.000 lei fiecare sunt neconcordanţa între data acordării consultaţiei, înscrisă în registrul de evidenţă de la nivelul ambulatoriului clinic integrat, şi data acordării concediului medical înscrisă în formularele de certificat de concediu medical. Alte situaţii au vizat acordarea de 21 de zile de concediu medical la externare cu cod de indemnizaţie 06 ”Urgenţă medico chirurgicală”; acordarea de concediu medical la externare pentru o perioadă mai mare de 21 de zile; eliberarea de certificate de concediu medical care nu au consemnat codul de diagnostic, perioada pentru care s-a acordat concediul medical, numărul de zile de concediu medical acordat, „valabil pentru luna”, „anul”, „cod numeric personal”, „adresa”, „asigurat în evidenţă la CAS”, „ambulator/internat în spital”, „cod indemnizaţie”, ”iniţial/în continuare”.

Alte situaţii au constat în neconsemnarea în documentele medico-legale a datelor obligatorii specifice actului medical, respectiv diagnostic, proceduri/investigaţii efectuate/recomandate, tratament prescris, date care să justifice acordarea de concediu medical şi eliberarea certificatelor de concediu medical, fiind înregistrate doar datele de identificare ale pacienţilor – nume, prenume, CNP, vârsta; eliberarea de certificat medical fără a exista declaraţia pacientului, document obligatoriu prevăzut în Normele de aplicare a OUG158/2005 aprobate prin Ordinul nr.60/2006 cu modificările şi completările ulterioare. „La fiecare medic prescriptor amendat s-au constatat mai multe tipuri de situaţii menţionate, de nerespectare a prevederilor legale referitoare la concediile medicale”, a subliniat şeful CAS Suceava.

loading...