Se platesc datoriile spitalelor din judet

O parte din datoriile spitalelor din judeţ urmează a fi plătite în următoarea perioadă. Ministerul Sănătăţii a solicitat deschiderea bugetară pentru 1.000.000 mii lei din sumele prevăzute pentru minister la rectificarea bugetară. Această sumă reprezintă prima tranşă pentru plata unor datorii din sistemul sanitar.

Suma de 616.500 mii lei va fi alocată pentru a plăti prima parte din obligaţiile spitalelor, peste termenul de scadenţă la data de 30 iunie 2010, aşa cum prevede OUG 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii în vederea descentralizării. Restul sumei, 383.500 mii lei vor fi alocaţi pentru plata medicamentelor cu şi fără contribuţie de către CNAS.

Conform Metodologiei privind condiţiile şi modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadenţă la data de 30 iunie 2010, aprobată de MS, obligaţiile de plată cuprind sumele datorate furnizorilor de medicamente, materiale sanitare, altor furnizori de bunuri şi servicii achiziţionate. Plata acestor obligaţii se efectuează din sumele aprobate în bugetul Ministerului Sănătăţii de la bugetul de stat, alocate prin transfer în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Plata obligaţiilor se realizează eşalonat, într-o perioadă de 90 de zile, în limita prevederilor bugetare aprobate.
La rectificarea bugetară din august 2010, Ministerului Sănătăţii i s-a atribuit suma de 2,8 miliarde de lei, din care 859.863 mii lei vor fi transferaţi în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru plata arieratelor spitalelor din toată ţara, indiferent dacă au fost descentralizate sau nu.

Înaintea preluării de către autorităţilor locale a spitalelor Direcţie de Sănătate Publică (DSP) Suceava a efectuat o centralizare a datoriilor unităţilor spitaliceşti din judeţ. Astfel, dacă la începutul anului soldul plăţilor restante era de 117.021 lei, la începutul lunii mai suma a ajuns la 656.789 lei. La nivelul Spitalului Judeţean Suceava nu există o problemă foarte gravă, cel mai afectat este cel Orăşenesc Siret cu 210.659 lei pentru utilităţi, medicamente, materiale sanitare.

Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava avea la începutul lunii mai o datorie de 54.747 lei, la medicamente şi materiale sanitare, Spitalul Municipal Rădăuţi avea arierate de 52.219 lei la medicamente iar Spitalul Orăşenesc Gura Humorului avea creanţe de 35.944 lei la utilităţi, medicamente şi materiale sanitare.

loading...