Modificari a situatiei drepturilor de autor

Agenţia Judeţeană a Ocuparea Forţei de muncă Suceava a publicat pe site-ul instituţiei proiectul de modificare a articolului 7 din legea 571/2003 privind codul fiscal. Acest proiect vizează persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi în baza unor convenţii şi contracte civile.

Toate persoanele care realizează aceste venituri suplimentare sunt obligate să plătească contribuţiile individuale de asigurări sociale şi de asigurări de şomaj.

Elementele de noutate se referă la modificările şi completările a articolului ce face referire la drepturile de autor. Astfel, persoanele care realizează, ocazional, pe langă veniturile salariale şi venituri de natură profesională (drepturile de autor) nu datorează aceste contribuţii statului, însă în cazul în care aceste venituri sunt regulate atunci plata este necesară chiar în cazul în care persoana nu realizează alte venituri salariale.

În această situaţie baza de calcul lunară nu poate depăşi de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

„Obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj, corespunzătoare veniturilor de natură profesională revine plătitorului de venit.”, declară directorul executiv al AJOFM Suceava, Aurelia Focşa.

loading...