Tarife cu majorari de „criza” in caminele Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava

Tarifele de cazare în căminele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava oscilează anul acesta între 80 lei şi 330 lei, faţă de 65-305 lei în 2009-2010. Cei mai avantajaţi sunt studenţi admişi la fără taxă cu părinţi cadre didactice, pentru ei tarifele fiind de 80 lei pe lună în căminul 1, în cameră cu 4 locuri, 140 lei în Căminul Nr. 2, în camere cu 3-4 paturi, 155 lei la Căminul 3, unde sunt numai camere cu două paturi, 160 lei la Căminul 4, în camere de 2 paturi şi 150 lei în camere cu 3 locuri tot la Căminul 4. Urmează cei de la fără taxă, pentru ei tarifele fiind cuprinse între 135 şi 215 lei, în funcţie de căminul în care sunt cazaţi.

Stabilit în funcţie de subvenţia acordată de către Ministerul Educaţiei până la 30 mai 2010, tariful de cazare propus pentru studenţii la învăţământul fără taxă şi studenţii cu părinţi cadre didactice, bursieri ai statului român sau orfani de ambii părinţi vor putea fi modificate de reprezentanţii universităţii, dacă subvenţia va fi modificată.

Studenţii care nu au intrat pe locuri subvenţionate vor plăti cel mai mult, respectiv 250 lei de persoană în Căminul 1, 310 lei la Căminul 2, 325 lei la Căminul 3 şi 320-330 la Căminul 4.

Studenţii orfani de ambii părinţi şi studenţii străini bursieri ai statului român de la învăţământul de zi, fără taxă, vor achita acelaşi tarif ca studenţii ce studiază fără taxă care au părinţi cadre didactice.

Pentru anul academic următor, cazarea studenţilor se va face începând cu data de 22 septembrie 2010, pentru cei din anii IV şi III, pe 23 septembrie se vor caza studenţii din anii I şi II, iar pe 24 septembrie – familiştii, masteranzii şi cei care au întârziat (motivat) la datele anterioare. Toţi trebuie să prezinte însă, obligatoriu, la cazare, o copie după buletinul sau cartea de identitate. Studenţii cu părinţi cadre didactice, cei proveniţi de la casele de copii şi orfanii de ambii părinţi mai trebuie să aibă la ei şi acte doveditoare semnate şi ştampilate de instituţiile de pe raza judeţului de provenienţă.

În cele 4 cămine al sale, Universitatea Suceava pune la dispoziţia studenţilor peste 900 de locuri, dar în fiecare an cerinţa este mult mai mare decât oferta.