Masa rotunda in cadrul proiectului “Dezvoltarea competentelor cheie – premisa a incluziunii sociale”

O masa rotundă cu tema „Problematica adecvării suporturilor de lectură la nevoile reale de dezvoltare a competenţelor de citit-scris”, este organizată în perioada 24-27 septembrie în cadrul proiectului “Dezvoltarea competenţelor cheie – premisă a incluziunii sociale” – ID 41523, proiect prin fonduri structurale, implementat în judeţul Suceava de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava şi alte 9 inspectorate şcolare.

La activitate vor participa managerul de proiect, Gabriela Droc, inspector şcolar pentru învăţământ primar, MECTS, membrii echipei de proiect din Inspectoratele Şcolare Suceava şi Galaţi, directorii unităţilor şcolare implicate, precum şi reprezentanţi din alte instituţii şi organizaţii partenere.

În judeţul Suceava proiectul va avea ca grup ţintă 8 unităţi şcolare: Grupul Şcolar Dumbrăveni, Grupul Şcolar Moldoviţa, Şcoala cu clasele I-VIII “Dimitrie Păcurariu” Şcheia, Şcola cu clasele I-VIII Moara, Şcoala cu clasele I-VIII nr.3 Cîmpulung Moldovenesc, Şcoala cu clasele I-VIII Forăşti, Şcoala cu clasele I-VIII Putna, Şcoala cu clasele I-VIII Bălcăuţi.

Proiectul “Dezvoltarea competenţelor cheie – premisă a incluziunii sociale” se desfăşoară în perioada 2009-2013, având ca obiectiv general îmbunătăţirea competenţelor cheie în învăţământul primar prin crearea/ testarea/ pilotarea şi implementarea unui program educaţional integrat, în vederea creşterii calităţii educaţiei la nivel de sistem.

În cadrul mesei rotunde va fi abordată problematica adecvării suporturilor de lectură la nevoile reale de dezvoltare a competenţelor de citit scris.

loading...