Multitudinea de proiecte educative aglomereaza programul elevilor si supraincarca profesorii

Elementele de noutate, inovatoare prin diverse proiecte şi activităţi extraşcolare îmbunătăţesc specificul tradiţional al învăţării promovat în rândul elevilor suceveni. De asemenea, experienţa acumulată în programe şi proiecte este regăsită ca valoare adăugată a actului educaţional. „Cu toate acestea, unităţile şcolare reclamă adesea activitatea complexă, supraîncărcată a coordonatorului de programe şi proiecte, a dirigintelui, comunicarea uneori ineficientă între şcoală şi familie, precum şi numeroase proiecte ale ONG-urilor, asociaţiilor, instituţiilor pe care le desfăşoară „şcoala”, aglomerând programul elevilor”, a spus şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete.

Acesta a declarat că unităţile şcolare din judeţ au fost implicate în numeroase şi variate proiecte educative naţionale şi judeţene, cu impact direct în formarea la elevi a cetăţeniei active, a unui stil de viaţă sănătos, a atitudinii corecte faţă de mediu, a toleranţei şi respectului pentru identitatea persoanei.

Anul şcolar trecut, judeţul Suceava a iniţiat 27 de proiecte- concursuri naţionale care sunt aprobate în calendarul de activităţi educative al Ministerului şi 44 de concursuri interjudeţene.

De asemenea, în acord cu prevederile prevăzute în protocoalele de parteneriat încheiate cu instituţii şi organizaţii naţionale şi judeţene, în vederea implementării proiectelor educative, s-au derulat o multitudine de activităţi specifice cu tematică prioritară: antidrog, antialcool, protecţia mediului, educaţie civică, educaţie incluzivă, educaşie pentru sănătate, educaţie economică şi antreprenorială.

loading...