Scolile din mediu rural sucevean, vitregite din cauza lipsei sustinerii financiare din partea primariilor

Dacă şcolile din oraşele judeţului au fost „privilegiate” datorită unei mai bune susţineri financiare din partea primăriilor, fiind mai bine întreţinute, cele din mediul rural „au probleme funcţionale şi de confort” fiindcă „în ultimii 20-30 de ani nu s-au efectuat lucrări de întreţinere şi reparaţii”, susţine şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete. Pe lângă faptul că, în judeţ încă există şcoli cu acoperişuri, ferestre şi pardoseli degradate, cu instalaţii electrice şi de încălzire nerevizuite, unele s-au confruntat şi cu lipsa de spaţiu, în raport cu numărul de elevi, învăţământul având loc în schimburi sau în alte spaţii, închiriate.

Potrivit şefului IŞJ Suceava, în prezent, se află în desfăşurare 65 de lucrări de investiţii la şcoli, cu fonduri guvernamentale, 20 fiind obiective noi, 43 reabilitări, iar două sunt consolidări de clădiri. Pentru continuarea acestor lucrări au fost aprobate 8,5 milioane lei, în 2010, sumă insuficientă faţă de nevoi. Din această cauză, doar două obiective din cele desfăşurate cu fonduri de la Guvern au fost date în folosinţă la începutul acestui an şcolar, respectiv bazinul de înot la Clubului Sportiv Şcolar din Gura Humorului şi Grădiniţa cu Program Normal din Marginea.

Anul şcolar trecut a mai fost finalizată noua clădire a Şcolii cu clasele I-VIII de la Poiana Micului, care cuprinde săli de clasă, laboratoare şi sală de sport dotate integral cu mijloace didactice şi utilităţi moderne, dar cu fonduri asigurate prin parteneriatul dintre Uniunea Polonezilor din România şi Senatul Poloniei.

Au mai fost alocate sumele aprobate pentru noul sediu al Casei Corpului Didactic, din care s-au realizat Planul Urbanistic Zonal şi documentaţiile pentru avizare.