Conferinta anuala „Copiii Bucovinei”

Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava a fost gazda Conferinţei anuale „Copii Bucovinei”, cu participarea directorilor şi profesorilor de limba maternă polonă din 11 unităţi şcolare din judeţul Suceava. Programul activităţilor a inclus activităţi de diseminare a exemplelor de bune practici ale şcolilor de vară desfăşurate în Polonia şi Poiana Micului şi cursuri de formare a cadrelor didactice susţinute de metodişti din Centrul de Perfecţionare a Cadrelor Didactice din Lublin.

La manifestare au mai participat formatori ai Centrului de Perfecţionare din Lublin şi reprezentanţi ai Consulatului Poloniei şi Dom Polski.

În cadrul proiectului „Copii Bucovinei”, a avut loc dotarea cu calculatoare a cabinetelor de informatică din şcolile Soloneţu Nou, Poiana Micului şi Cacica, dotarea tuturor şcolilor cuprinse în program şi a grădiniţelor cu aparatură audiovizuală, permanenta dotare a cabinetelor de limba polonă cu manuale şi materiale didactice.

Proiectul mai include un sistem de burse pentru absolvenţii şcolilor generale care să ofere celor mai săraci posibilitatea de a continua studiile în licee şi şcoli profesionale. În cadrul proiectului a fost renovată şi modernizată şi Şcoala de la Poiana Micului, localitate unde trăieşte o importantă comunitate de polonezi.

Reamintim că la sfârşitul primei săptămâni din această lună, preşedintele Senatului Poloniei, Bogdan Borusewicz, a fost prezent în judeţul Suceava.