Elevi și profesori ai Colegiului Silvic ”Bucovina” au participat la un proiect european pentru formarea de competențe practice și pedagogice și a facilita inserția absolvenților pe piața muncii printr-un sistem educațional european


Intră acum și în grupul de

Colegiul Silvic ”Bucovina” a derulat, in perioada iunie – iulie 2021 primele 2 mobilități și în perioada 14 – 26 februarie 2022 ultimele 2 mobilități pentru elevi și în perioada noiembrie 2021 și mai 2022 cele 2 mobilități de jobshadowing pentru profesori în cadrul proiectului Erasmus +, cu titlul „Calitate în economie și silvicultură”.

În cadrul acestui proiect european s-au realizat stagii de practică pentru 20 elevi aparținând profilului Resurse naturale și protecția mediului şi 19 elevi ai profilului Economic in Spania, la Granada, în unităţi specializate. Alături de acestea au mai avut loc și două mobilități job-shadowing pentru 11 profesori, ambele derulate in Valencia, Spania.

Scopul proiectului (finanțat cu 119.000 euro în perioada 2020-2022) a fost formarea de competențe practice și pedagogice pentru a facilita inserția absolvenților pe piața muncii printr-un sistem educațional european. Proiectul se adresează unui grup țintă format din 40 de elevi și 12 profesori din învățământul profesional și tehnic și a avut în vedere creșterea numărului de absolvenți care continuă studiile, îmbunătățirea randamentului elevilor prin creșterea mediei generale la modulele de specialitate și la examenele de competențe profesionale.

 Proiectul asigură sprijinirea modernizării sistemului de învăţământ în favoarea elevilor prin schimb de bune practici şi creşterea motivatiei necesare pentru o invatare pe tot parcursul vieţii.

Cel mai important partener al Colegiului Silvic ”Bucovina” în aceste demersuri este compania Universal Mobility SL alături de Viveros Cambil Sl, Proyecto Español, Hotel Abadia, Europueante, Anera Travel, Hotel Carlos V, Universal Mobility, Hotel Plaza Nueva si Hotel Nest Style companii care au făcut posibilă desfăşurarea activităţilor pentru elevi.

Beneficiile elevilor se referă la obţinerea certificatului Europass prin care sunt certificate competențele dobândite la nivel european, certificat ce poate conta în viitor la propriul CV, uşurând accesul pe piaţa muncii şi demonstrând la o vârstă timpurie o experienţă la nivel european.

Deosebit de importantă este pentru toti elevii dezvoltarea creativităţii printr-un schimb intercultural bazat pe asemănările şi deosebirile dintre cultura şi etnografia statelor participante.

 Cadrele didactice participante au desfășurat activități cu ajutorul partenerului Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja și Centro Escolar Concha Espina, identificat prin organizatia intermediară Sistema Practices S.L. (ESMOVIA).

Activitățile de perfecționare au vizat:

– dobândirea de noi metode de predare – invatare – evaluare europene.

– derularea de activitati non-formale pentru cresterea atractivitatii activitatilor edu-catiei formale

– bune practici diversificand procesul instructiv – educativ.

– dezvoltarea competențelor lingvistice, de comunicare, de socializare, de lucru in echipa

– cresterea stimei de sine prin formarea profesionala europeana

– proiectarea de activitati cu accent pe lucrul in echipa

– utilizarea de materiale didactice obtinute in urma mobilitatilor.

Un astfel de mediu intercultural îți revela faptul ca poziționarea geografica nu înseamnă simple coordonate geografice, înseamnă secole de influență culturală, economică, politică, înseamnă superstiții comune, temeri și bucurii comune și oricât de multe ziduri ar fi fost înălțate de-a lungul istoriei, acum împărtășesc cu drag, celor care doresc să învețe, din experiențele lor.

(prof Gavra Ana- coordonator proiect)


Intră acum și în grupul de