Lipsa de personal si fond de carte invechit si uzat, la bibliotecile scolare

Bibliotecile şcolare din judeţul Suceava au un număr mare de utilizatori de carte şcolară, însă acest segment se confruntă cu probleme după cu a subliniat şi şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete. „În majoritatea unităţilor de învăţământ, nu s-a realizat inventarul anual al fondului de carte, iar unele biblioteci din mediul rural stau închise, datorită inexistenţei postului de bibliotecar sau supraîncărcării de sarcini a persoanei care le gestionează”, a spus şeful IŞJ Suceava.

Totalul normelor de bibliotecar şcolar/documentarist în judeţ este de 92,21, distribuite astfel: 78 (75,5 în şcoli şi 2,5 la CCD)posturi ocupate de bibliotecari / documentarişti şi 14,21 de norme obţinute prin însumarea indemnizaţiilor de bibliotecar la plata cu ora

Cât priveşte numărul de utilizatori de carte şcolară, aceste este de 116.647, din care 107.511-elevi (1663 din învăţământul special) şi 9136 cadre didactice.

În urma inspecţiilor şcolare s-a remarcat faptul că multe biblioteci din şcolile rurale stau închise, deşi în documente ele apar ca fiind gestionate de învăţători sau profesori de limba română remuneraţi prin încadrare la plata cu ora.

Tot la capitolul disfuncţii s-a evidenţiat pregătire inadecvată sau insuficientă în raport cu normativele postului de bibliotecar şcolar / profesor documentarist, lipsa fondurilor necesare înnoirii bazei materiale din biblioteci, a informatizării acestora, a asigurării unei informaţii actualizate, eficiente, dar şi deteriorarea (uzura fizică avansată) a fonului de carte şcolară aflată în circulaţie de peste 20 de ani.