Schimb de experienta transfrontalier Chisinau – Suceava, la ISJ

ISJ Suceava a organizat zilele trecute Schimbul de experienţă transfrontalier Chişinău – Suceava, cu tema “Managementul educaţional – noi orientări în dezvoltarea unei societăţi democratice”. „Scopul acestui schimb de experienţă a vizat dezvoltarea relaţiilor de parteneriat dintre I.S.J. Suceava şi Direcţia Generală de Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău, şi Asociaţia Obştească ARCA din Republica Moldova”, a spus şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete.

În urma desfăşurării activităţilor planificate în cadrul schimbului, părţile au convenit semnarea unui acord trilateral de parteneriat, având ca obiective: asocierea părţilor în vederea schimburilor de experienţă avansate în domeniul educaţiei, formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi preşcolar; dezvoltarea sistemului educaţional în conformitate cu valorile educaţiei europene; asigurarea accesului fiecărui elev la o educaţie de calitate; asocierea părţilor în vederea schimbului de bune practici, contribuţia la susţinerea tinerilor în realizarea aspiraţiilor intelectuale, sportive şi culturale; definirea şi dezvoltarea dimensiunilor în domenii de interes comun; organizarea şi desfăşurarea de acţiuni educative comune pentru copii şi tineri.

Petru Carcalete a subliniat că, obligaţiile ce revin Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava prin protocolul încheiat sunt: să primească în vizite de lucru/schimb de experienţă cadre didactice şi cele cu funcţii de conducere din Chişinău; să organizeze vizite reciproce de documentare în scopul schimbului de experienţe avansate şi de informaţii privind aplicarea planurilor de învăţămînt, realizării curriculei, calităţii managementului educaţional în cadrul componentelor sistemului de învăţământ; să disemineze experienţa avansată a cadrelor didactice şi a celor manageriale; să realizeze activităţi, proiecte/programe comune, în domeniului educaţional; să sprijine realizarea de parteneriate cu unităţi şcolare din judeţul Suceava.