Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava, preocupata de „calitatea educatiei si de noile tehnologii de invatare”

Conferinţa Internaţională cu tema „Schimbare şi Inovaţie în Ştiinţele Educaţiei”, adresată profesorilor şi studenţilor din ţară şi străinătate interesaţi de „calitatea educaţiei şi de noile tehnologii de învăţare” a debutat vineri. Manifestarea are invitaţi din Germania, Israel, Bosnia-Herţegovina, Grecia, Ucraina, Republica Moldova, dar şi Bucureşti, Cluj, Iaşi, Galaţi, Constanţa şi Suceava, fiind organizată de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava.

„Complexitatea fenomenelor educaţionale şi marea diversitate a variabilelor pedagogice şi psihologice reprezintă un potenţial de cercetare menit a fi transpus în practică. Preocupaţi de tendinţele şi orientările din domeniul ştiinţelor educaţiei suntem dornici de a crea un mediu propice dezbaterilor constructive. Astfel, scopul nostru este acela de a stimula cercetarea ştiinţifică în domeniul ştiinţelor educaţiei. Conferinţa se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, învăţătorilor şi educatorilor, cercetătorilor, studenţilor şi tuturor persoanelor interesate”, a precizat conf. univ. dr. Carmen Balan, şef de departament.

Conferinţa este organizată pe secţiunile Instrumente pedagogice şi didactice în ştiinţele educaţiei, Provocări şi implicaţii psihosociale în procesul de învăţare, Educaţia şi noile tehnologii, şi cea destinată studenţilor, Orizonturi cultural-educaţionale în societatea contemporană.

Manifestarea continuă sâmbătă, lucrările selecţionate şi acceptate fiind publicate în volumul conferinţei, scos de Editura Universităţii Suceava şi vor fi înmânate tuturor participanţilor, împreună cu diplomele de participare.