Proiectul european „Mobil si activ pe o piata moderna a muncii” a fost lansat la Humor

Fundaţia Umanitară „Silvia” a lansat joi, 18 noiembrie, la Gura Humorului, proiectul european „Mobil şi activ pe o piaţă modernă a muncii”. Valoarea proiectului este de 1 765 459, din care 1 611 800 reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul Major de Intervenţie – 5.1 – Dezvoltarea şi Implementarea Măsurilor Active de Ocupare.

Acţiunea a avut loc în sala mare de şedinţe a Primăriei Gura Humorului, care este partener în acest proiect. Primarul oraşului, Marius Ioan Ursaciuc, a salutat demararea acestui proiect în urbea pe care o administrează. La eveniment au participat reprezentaţi ai administraţiei publice locale, ai mediului de afaceri, ai bisericii şi reprezentanţi ai şcolii humorene, precum şi câţiva şomeri.

Proiectul lansat vizează dezvoltarea unor măsuri de ocupare în concordanţă cu piaţa muncii din zona Gura Humorului, înfiinţarea unui Centru local de Informare, Consiliere şi Asistenţă pentru ocupare, îmbunătăţirea accesului la informare a persoanelor inactive şi a şomerilor de lunga durată cu privire la piaţa muncii prin campanii de informare şi târguri de locuri de muncă.

La rândul său, directorul ITM Suceava, Ionuţ Radu Creţuleac, i-a asigurat pe iniţiatorii proiectului de tot sprijinul din partea instituţiei pe care o conduce.
Managerul general al Hotelului „Best Western Bucovina” din Gura Humorului, George Moisescu, s-a arătat, de asemenea, interesat de obiectivele proiectului şi mai ales de târgurile de locuri de muncă ce se vor desfăşura în primăvara anului viitor la Gura Humorului.

Reprezentanţii conducerii fostei Filaturi de Bumbac (în prezent SC NOVAFIL SA) din Gura Humorului au salutat ideaa organizării unor cursuri de reconversie profesională, sugerând iniţierea unor cursuri în domeniul industriei textile.

Managerul proiectului, Lucreţiu Gabor, a declarat că grupul ţintă a fost stabilit pentru 700 de persoane inactive şi 300 de şomeri de lungă durată din zona Gura Humorului.