Ghid pentru finantari nerambursabile pentru sisteme de incalzire

Comisariatul Regional Suceava al Gărzii Naţionale de Mediu anunţă apariţia „Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire- beneficiari unităţi administrativ teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult” aprobat prin Ordin al Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1741/ 2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 731/ 03.11.2010.

Prin lansarea acestui ghid şi deschiderea oportunităţii de finanţare nerambursabilă în proporţie de 90%, beneficiarii au posibilitatea înlocuirii surselor convenţionale (clasice) de încălzire cu minim de investiţie din fonduri proprii şi susţinerii dezvoltării unor energii curate care vor reduce impactul asupra mediului asociat generării energiei convenţionale şi vor creşte independenţa energetică.

Potrivit comisarului regional sucevean, Diana Mihaela Găşpărel, avantajele pe termen scurt, mediu şi lung sunt concretizate în: amortizarea rapidă a contribuţiei proprii de 10%, prin reducerea facturilor pentru la utilităţi, respectiv încălzire; reducerea poluării mediului prin scăderea emisiilor; protejarea resurselor neregenerabile; energia fotovoltaică şi eoliană reprezintă o soluţie viabilă pentru locaţiile care nu beneficiază în prezent de racordare la reţeaua naţională de electricitate.

România fiind ţară membră a Uniunii Europene, trebuie să respecte legea votată de Parlamentul European în ceea ce priveşte eficienţa energetică. Această lege stipulează că până în 2019 toate clădirile nou-construite în Uniunea Europeană, trebuie să producă energia pe care o consumă. Pentru clădirile publice, termenul limită este 2016.

Condiţiile de eligibilitate precum şi conţinutul documentaţiei necesare accesării acestui fond nerambursabil sunt stipulate în Ordinul nr. 1741/ 2010, sumele maxime ce pot fi obţinute de fiecare aplicant sunt: 2.000.000 lei pentru instituţiile publice, 500.000 lei pentru unităţile de cult, 4.000.000 lei pentru unităţile administrative teritoriale cu un număr de locuitori mai mare de 100.000, 3.000.000 lei pentru unităţile administrative teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 50.000- 100.000, 2.000.000 lei pentru unităţile administrative teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 20.000- 50.000, 1.000.000 lei pentru unităţile administrative teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 3.000- 20.000, 500.000 lei pentru unităţile administrative teritoriale cu un număr de locuitori mai mic de 3.000.

„Cuantumul finanţării reprezintă însumarea valorilor tuturor obiectivelor pentru care se solicită finanţare de către un solicitant. Pentru mai multe detalii, dar şi pentru obţinerea unei informaţii de actualitate în domeniul finanţărilor oferite de Administraţia Fondului pentru Mediu se poate accesa www.afm.ro. Comisariatul Regional Suceava al Gărzii Naţionale de Mediu îşi exprimă disponibilitatea de a pune la dispoziţie toate informaţiile pe care le deţine în acest domeniu, dar şi în alte domenii utile în care are competenţe conform legislaţiei în vigoare”, a subliniat comisarul regional sucevean.