Seminarul international “Dezvoltarea unor mecanisme de participare publica in Romania Administratiei Locale de decizie” a avut loc la Suceava

În perioada 4-7 noiembrie 2010, la Suceava s-a desfăşurat seminarul internaţional “Dezvoltarea unor mecanisme de participare publică în România Administraţiei Locale de decizie”, coordonat de Fundaţia „Ana” din Suceava. Seminarul este finanţat de Fundaţia “SOROS’’ şi a constituit prima etapă a proiectului trilareral “Creşterea influenţei ONG-urilor şi mass-media cu privire la nivelul de transparenţă guvernamentală în regiunile de frontieră: Ucraina, Republica Moldova şi România” cu susţinere financiară prin programul „Est-Est: Parteneriat fără graniţe”, al cărui lider este Fondul de caritate “Iniţiative şi Resurse Publice” din Cernăuţi.

Echipa de implementare a proiectului şi-a propus încurajarea organizaţiilor civice să lucreze împreună pentru dezvoltarea regiunii triunghiulare formată din Ucraina, Moldova şi România prin stabilirea legăturilor inter-sectoriale, antrenarea persoanelor la planificarea unor strategii regionale şi la procesele decizionale. Prin unirea eforturilor comune ONG-urile vor avea proiecte regionale mai eficiente şi o abordare mai bună atât pentru IEVP (Instrumentul european de Vecinătate şi Parteneriat) cât şi pentru alte programe de dezvoltare. Parteneriatul va dezvolta un cadru propice privind competitivitatea creativă în rândul autorităţilor locale din cele trei ţări pentru o mai bună implementarea a strategiilor euroregiunii.

Rezultatul va consta în crearea şi activitatea eficientă a unei coaliţii transfrontaliere de ONG-uri în Euroregiunea “Prutul de Sus”, care va uni forţele existente a Uniunii ONG-urilor pentru Euroregiunea “Prutul de Sus” din Cernăuţi şi a grupurilor de iniţiativă (în perspectivă – coaliţii) din Republica Moldova şi România.

La Seminarul din Suceava invitaţii şi participanţii din cele trei ţari au abordat teme precum : Poziţia UE privind formarea societăţii civile, Baza legislativă din România şi UE privind activitatea ONG-urilor, Practicile europene de participare a ONG-urilor în asigurarea transparenţei guvernamentale, Integrarea Europeană – schimbări în mecanismele de participare a publicului la luarea deciziei şi realizarea monitorizării, Adaptarea legislaţiei din România la standardele UE privind mass-media, Reforma administraţiei Locale în ceea ce priveşte procesul de luare a deciziior precum şi Rolul instituţiilor publice în soluţionarea problemelor socio-economice importante la nivel regional şi comunal.

Proiectul va continua cu încă două întâlniri, prima desfâşurându-se în Ucraina, regiunea Cernăuţi, cu tema “Unirea eforturilor ONG-urilor din regiunile de frontieră a Ucrainei, Moldova şi România pentru dezvoltarea Societăţii Civile” care va fi organizat de Fondul de caritate “Iniţiative si Resurse Publice” din Cernăuţi, iar cea de a doua în Moldova, judetul Bălţi cu seminarul “Influenţa ONG-urilor şi a Mass-mediei cu privire la creştera transparenţei, responsabilităţii şi răspunderii autorităţilor”, coordonat de către Asociaţia internaţională a afacerilor mici şi mijlocii „Small Euro Business” din Bălţi, Republica Moldova.