Absolventii de 10 clase pot obtine calificari profesionale (VIDEO)

Chiar dacă se opresc la 10 clase absolvite, elevii pot dobândi calificare profesională de tip 2. Potrivit inspectorului şcolar general sucevean, Petru Carcalete, absolvenţii ciclului inferior al liceului (clasa a X-a), filiera tehnologică, din învăţământul de masă şi din învăţământul special, pot opta pentru obţinerea certificării unei calificări profesional de nivel 2, după efectuarea stagiilor de pregătire practică.

„Pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică pot opta acei absolvenţi ai clasei a X-a, care nu îţi continuă studiile liceale, imediat după absolvire, precum şi aceia care au întrerupt studiile ciclului superior al liceului, clasele XI-XII. Stagiile de pregătire practică cuprind 720 de ore -laborator tehnologic, predate de profesori de specialitate şi ore de instruire practică, predate de maiştri instructori de specialitate, conform planurilor de şcolarizare corespunzătoare calificărilor, avizate de MECTS. Activităţile de pregătire practică vor fi organizate în laboratoarele şi atelierele de specialitate, cât şi la agenţii economici parteneri”, a declarat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete.

Acesta a spus că, pentru şcolarizarea în anul 2011-2012, la nivel judeţean, până pe data de 15 noiembrie 2010 s-a realizat oferta de calificări în unităţile de învăţământ, pe baza opţiunilor şcolare ale elevilor, resurselor existente şi parteneriatului cu agenţii economici, pe 30 noiembrie 2010 a avut loc avizarea ofertei şcolilor de către CA al ISJ şi CLDPS, pe 6 decembrie 2010 – centralizarea situaţiei finale privind calificările profesional de nivel 2 şi cuprinderea acesteia în proiectul planului judeţean de şcolarizare pentru ca pe data de 16 decembrie datele să fie înaintate la Ministerul Educaţiei. După această dată poate începe înscrierea elevilor pentru stagiile de pregătire practică, conform opţiunilor acestora, după avizarea de către MECTS a planului de şcolarizare.

Pe 25 aprilie 2011 se va face centralizarea situaţiei pe calificări a înscrierilor de către ISJ, stabilirea unităţilor de învăţământ care vor organiza stagiile, publicarea listei acestora, iar pe 1 mai, consilierea elevilor de către unităţile şcolare şi refacerea cererilor de înscriere, pentru situaţiile în care numărul insuficient de opţiuni nu a permis organizarea unei formaţiuni de studiu.

La 30 mai se va întocmi centralizarea situaţiei finale pentru fiecare unitate de învăţământ care organizează stagii de pregătire practică.

Pe de altă parte, unii agenţi economici din judeţ se plâng de lipsă pe muncitori calificaţi. Printre aceştia sunt cei de la EGGER, Rădăuţi, ce produc pal. Şeful IŞJ Suceava explică această situaţie prin faptul că industria lemnului a fost concentrată în municipiul Suceava. „Lemn există mai mult în partea în partea de nord a judeţului. În Suceava a rămas un singur liceu cu acest profil, foarte bine dotat, dar fără industrie în zonă. În cealaltă parte a judeţului este industrie a lemnului dar nu sunt licee cu această calificare. Am putea înfiinţa clase de acest gen şi în alte zone dar trebuiesc dotări, cea ce implică bani, şi atunci şcolile respective nu-i au”, a menţionat Petru Carcalete.

Şi pensiunile se cam plâng că nu au personal hotelier, însă la acest capitol şeful IŞJ Suceava susţine că specializările sunt suficiente şi bine răspândite în liceele din judeţ însă absolvenţii pleacă în străinătate, unde sunt mai bine plătiţi. „Avem absolvenţi, dar cum termină stau câteva luni şi apoi dispar în străinătate pentru că acolo sunt mai bine plătiţi. Salariile sunt mici la noi în acest domeniu şi atunci pleacă”, a conchis şeful IŞJ Suceava.