Universitatea „Stefan cel Mare”, interesata daca absolventii s-au integrat pe piata muncii

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava participă în premieră la un program naţional privind inserţia absolvenţilor în viaţa economică, alături de 59 de universităţi, iar primele rezultate locale sunt chiar mai bune ca cele la nivel central. Programul constă în chestionarea online a unor absolvenţi ai universităţii, din promoţiile 2005 şi 2009, despre cum s-au integrat pe piaţa muncii şi modul în care se armonizează oferta universităţilor cu cerinţele angajatorilor.

„Am reuşit să interacţionăm cu 2300 de absolvenţi cărora le-am scris invitaţii de a completa chestionarul. Rata de răspuns este satisfăcătoare faţă de cea de la nivel naţional, unde au fost vizaţi 100.000 absolvenţi şi au răspuns 12.000, în timp ce la Suceava au răspuns 15%”, a precizat psiholog Liliana Bujor de la Universitatea suceveană.

Zilele trecute, universitatea a mai trimis circa 1.800 de scrisori cu speranţa că vor răspunde mai mulţi.

„Studiul naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior” este un proiect implementat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare (UEFISCSU) şi finanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU).

Scopul acestuia este de a dezvolta, la nivel naţional şi instituţional, un instrument de monitorizare a traseului socio-profesional al absolvenţilor din învăţământul superior, în relaţie cu piaţa muncii. Totodată, doreşte să consolideze rolul universităţilor în evaluarea gradului în care cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite de absolvenţii de învăţământ superior sunt suficiente pentru a le permite acestora angajarea pe piaţa muncii şi pentru a-şi putea deschide propria afacere.

loading...