Cursuri pentru scriere de proiecte destinate tinerilor, in cadrul programului „Tineret in Actiune”

Coordonatorii de proiecte, membrii ONG-urilor care activează în domeniul tineretului, reprezentanţii instituţiilor publice implicate direct în lucrul cu tinerii şi reprezentanţii şcolilor speciale pentru tineri cu dizabilităţi care sunt interesaţi să scrie şi să depună proiecte pentru finanţare în cadrul programului „Tineret în Acţiune” sunt invitaţi să participe la modulele de formare „Scrierea proiectelor în context Tineret în Acţiune”.

Sesiunile de formare sunt organizate de Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), în perioada 2-6 februarie, la Predeal.

Modulele se organizează pe următoarele Acţiuni din cadrul programului „Tineret în Acţiune”: Serviciul European de Voluntariat (Acţiunea 2) – 1 modul (15 locuri) şi Proiecte de formare şi reţele (Acţiunea 4.3) – 1 modul (15 locuri).

Sesiunea de formare oferă informaţii despre cum se elaborează un proiect în
cadrul acestor linii de finanţare, ce paşi trebuie urmaţi în planificarea şi scrierea unui proiect şi cum trebuie completate cererile de finanţare. Participanţii vor afla ce activităţi pot fi derulate în proiecte, pentru a se utiliza cadrul învăţării nonformale şi valorile europene promovate de programul Tineret în Acţiune.

Selecţia participanţilor se va realiza în funcţie de profilul acestora, luându-se
în calcul motivaţia lor de a-şi valorifica ulterior competenţele dobândite. Se
va urmări accesul unui număr cât mai mare de organizaţii şi o distribuţie
geografică echilibrată.

Costurile de cazare şi masă sunt acoperite de organizatori, modulele fiind cofinanţate de Comisia Europeană. Participanţii selectaţi trebuie să acopere
costurile de transport.

Înscrierea se face online, prin site-ul programului, www.tinact.ro, accesând
Calendarul de evenimente la adresele:

http://www.tinact.ro/detaliu-calendar/IDevent/336
http://www.tinact.ro/detaliu-calendar/IDevent/335

Data limită de înscriere este 16 ianuarie. Rezultatele selecţiei vor fi publicate pe site.

Modulul de formare pe scriere de proiect în context Tineret în Acţiune face
parte din oferta de formare a Reţelei Naţionale a Formatorilor Programului
Tineret în Acţiune, alături de: Metode şi instrumente de educaţie nonformală în context Tineret în Acţiune, Managementul voluntarilor în context Tineret în Acţiune, Constituire de ONG.

loading...