CAS Suceava a incheiat acte aditionale la vechile contracte, pentru trimestrul I al 2011

Deoarece prevederile noului Contract cadru se vor aplica începând cu 1 aprilie a.c., pentru primul trimestru al acestui an se vor aplica prevederile Contractului cadru şi a Normelor metodologice din anul 2010. În acest sens, pentru primele trei luni, CAS Suceava a încheiat acte adiţionale contractele pentru anul trecut. „În cursul acestei luni, am încheiat noi acte adiţionale de angajare a sumelor repartizate în bugetul CAS Suceava pentru primul trimestru al anului 2011. Bugetul pentru servicii medicale şi medicamente alocat pentru trimestrul I este în valoare totală de 67.044.000 lei şi reprezintă 96,77% din media trimestrială a anului 2010”, a precizat preşedintele director general al CAS Suceava, ec. Victor Cristi Bleorţu.

Medicilor de familie le-a fost alocată suma de 7.023.000 lei, reprezentând 98,54% din media trimestrială a anului 2010, ambulatoriului de specialitate- 1.504.000 lei, reprezentând 87,24% , stomatologilor – 303.000 lei, reprezentând 93,81%, asistenţei medicale pentru specialităţi paraclinice – 821.000 lei, reprezentând 77,42%, asistenţei medicale de recuperare – 355.000 lei, reprezentând 93,85% din media trimestrială a anului 2010.

Pentru medicamente cu şi fără contribuţie persoană s-a repartizat suma de 25.473.000 lei, reprezentând 145,89% din media trimestrială a anului 2010, pentru dispozitive medicale – 475.000 lei, reprezentând 100%.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava primeşte în acest trimestru 96,65% din media trimestrială a anului trecut, adică 3.568.000 lei iar spitale din judeţ – 27.506.000 lei, reprezentând 91,77% din media trimestrială a anului 2010.

Îngrijirii la domiciliu i-a fost repartizată suma de 16.000 lei, reprezentând 96,97% din media trimestrială a anului 2010.

„Având în vedere prevederile HGR 1388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, în această lună vom realiza procesul de contractare pentru anul 2011 pentru derularea programelor de sănătate: HIV/SIDA, TBC, oncologie, diabet, boli rare, boli endocrine, ortopedie, posttransplant şi dializă” a mai precizat şeful CAS Suceava.

loading...