Someri cu licenta

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava a participat, în premieră la un program naţional privind inserţia absolvenţilor în viaţa economică, alături de 59 de universităţi. Prin acest program absolvenţi ai universităţii, din promoţiile 2005 şi 2009, au fost chestionaţi online despre cum s-au integrat pe piaţa muncii şi modul în care se armonizează oferta universităţilor cu cerinţele angajatorilor, a precizat Liliana Bujor, psiholog în cadrul universităţii sucevene.

„Studiul naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior” este un proiect implementat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare (UEFISCSU) şi finanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU).

Scopul acestuia este de a dezvolta, la nivel naţional şi instituţional, un instrument de monitorizare a traseului socio-profesional al absolvenţilor din învăţământul superior, în relaţie cu piaţa muncii. Totodată, doreşte să consolideze rolul universităţilor în evaluarea gradului în care cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite de absolvenţii de învăţământ superior sunt suficiente pentru a le permite acestora angajarea pe piaţa muncii şi pentru a-şi putea deschide propria afacere.
După ce au fost adunate datele transmise de cele 56 de universităţii la care s-au alăturat şi cele ale Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava a reieşit că un sfert dintre absolvenţii de facultate nu au un loc de muncă.

Două treimi dintre absolvenţi au un loc de muncă, 27% îşi continuă studiile într-un program de master, în timp ce doar 1% au propria afacere.
Totuşi, potrivit studiului, jumătate dintre cei care au un job afirmă că acesta este nesigur sau foarte nesigur. În acelaşi timp, 44% dintre absolvenţi intenţionează să îşi schimbe locul de muncă în următorul an.

Potrivit recrutorilor, principalul motiv pentru care absolvenţii îşi schimbă locul de muncă este salariu. Alte motive care îi determină pe tineri să-ţi schimbe jobul sunt dorinţa de a lucra într-un anumit domeniu şi lipsa şanselor de promovare.
În ceea ce priveşte mobilitatea pe piaţa muncii, datele arată că 30% dintre absolvenţi schimbă un job pe an, 7% schimbă câte două joburi în fiecare an şi 20 % schimbă un loc de muncă la doi ani.

loading...