Poliția Suceava derulează acțiuni pentru a preveni folosirea de obiecte periculoase în mediul școlar


Intră acum și în grupul de

Poliția Județeană Suceava a anunțat, sâmbătă, că urmare a încheierii între Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației a Planului de măsuri în vederea implementării Campaniei de prevenire a faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase în incinta unităților de învățământ preuniversitar, la nivelul unităților de învățământ de pe raza județului Suceava, pe parcursul modulului 5 al anului școlar 2022-2023, urmează să fie derulate activități preventive de către efectivele Inspectoratului de Poliție Județean Suceava( Biroul Siguranță Școlară, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, efectivele de ordine public din mediul urban și rural), Inspectoratul Școlar Județean și parteneri  (ONG-uri, asociații de elevi, asociații ale părinților etc).

Prin activitățile preventive se urmărește informarea elevilor pentru conștientizarea consecințelor (fizice, psihologice, juridice etc) faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, respectiv dezvoltarea parteneriatului cu cadrele didactice, reprezentanții părinților, reprezentanții elevilor și informarea acestora cu privire la importanța, mecanismul și consecințele sesizării/semnalării faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase.

Pentru prevenirea faptelor de violență în mediul școlar, există o serie de acțiuni care pot fi luate la nivel individual, dar și la nivelul instituțiilor implicate.

La nivel individual, este important să se promoveze o cultură a non-violenței și a respectului în cadrul familiei și în comunitate, prin intermediul educației și comunicării eficiente. Este important ca părinții și tutorii să acorde atenție atitudinii și comportamentului copiilor, să fie deschiși la dialog și să discute cu aceștia despre eventualele probleme cu care se confruntă. În plus, aceștia trebuie să monitorizeze utilizarea internetului și a rețelelor sociale de către copii, precum și obiectele achiziționate de aceștia.

La nivelul instituțiilor, există o serie de măsuri și programe care pot fi implementate pentru a preveni violența în mediul școlar. Acestea includ:

  1. Implementarea unor politici și proceduri clare pentru prevenirea violenței în școală, inclusiv sancțiuni pentru comportamentele inadecvate și abuzuri.
  2. Dezvoltarea unor programe de formare pentru elevi, părinți și cadre didactice, pentru a-i ajuta să recunoască, să prevenească și să gestioneze situațiile de conflict și violență.
  3. Dezvoltarea unor programe de consiliere și asistență socială pentru elevi care au probleme personale sau familiale, care îi pot face vulnerabili la acte de violență.
  4. Crearea de spații sigure și atractive pentru elevi, inclusiv prin dezvoltarea de activități extracurriculare și de timp liber care să promoveze interacțiunea pozitivă și dezvoltarea de abilități sociale.
  5. Îmbunătățirea securității fizice în școală, inclusiv prin instalarea de camere de supraveghere, acces controlat la clădire și dezvoltarea de protocoale pentru intervenția în caz de urgență.
  6. Dezvoltarea de parteneriate între școli și comunitate, inclusiv cu poliția, organizații non-guvernamentale și alte instituții implicate în prevenirea violenței.
  7. Susținerea și dezvoltarea de cercetări în domeniu pentru a identifica cele mai bune practici și pentru a măsura impactul programelor de prevenire a violenței în școală.

Intră acum și în grupul de