Trei colegii din judet vor beneficia de cate un cabinet lingvistic de 10.000 euro (VIDEO)


Intră acum și în grupul de

Adjunctul IŞJ Suceava, Vasile Monacu, a anunţat marţi, că a demarat implementarea proiectului de învăţare a limbii engleze de către cadre didactice din categoria nefilologi. Astfel, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj implementează în parteneriat cu Inspectoratele Şcolare din judeţele Suceava şi Braşov, proiectul „Dezvoltarea de competenţe cheie de comunicare în limba engleză pentru personalul didactic din categoria nefilologi în vederea creşterii accesibilităţii informaţiei şi dezvoltării strategiilor educaţionale proprii”.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 30 de luni.

Activitatea principală a proiectului o reprezintă parcurgerea de către un grup ţintă format din 1200 cadre didactice din categoria nefilologi, câte 400 pentru fiecare judeţ, a unui program complet de studiu a limbii engleze urmată de sesiuni de examinare pentru accederea la certificări recunoscute internaţional ale cunoştinţelor integrate de limba engleză: Cambridge FCE, Cambridge CAE sau BULATS.

Un program complet de formare cuprinde 200 ore şi este structurat astfel: 135 ore de formare directă, 60 ore de activitate pe platforma proiectului , 5 ore de evaluare. Programul va fi acreditat CNFP, astfel încât participanţii vor obţine şi un număr de 50 credite transferabile.

„Pentru judeţul Suceava, activitatea de formare se va desfăşura în trei centre de formare, acestea fiind în locaţia partenerilor în proiect, respectiv Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi şi Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc, cu un număr de 10 formatori”, a declarat Vasile Monacu.

Acesta a precizat că se vor constitui 20 de grupe de formare cu o medie de 20 participanţi pe grupă. Programul de formare se va desfăşura în două serii, câte 10 grupe în fiecare serie, în perioada martie 2011-decembrie 2012.

„Avantajele oferite prin proiect participanţilor sunt oportunitate pentru parcurgerea unui program complet de studiu a limbii engleze, respectiv 200 ore, achitarea din fondurile proiectului a programului de limbă engleză şi a taxei de examen pentru certificare, materiale suport pe parcursul programului de formare oferite prin proiect, obţinerea de către participanţi a unui număr de aproximativ 50 credite transferabile.

Programul de formare poate fi parcurs de către orice cadru didactic nefilolog sau personal didactic auxiliar, motivat să dobândească sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele de limbă engleză , cu condiţia participării la o pretestare pentru identificarea nivelului lingvistic iniţial şi încadrarea în limita locurilor alocate prin proiect”, a adăugat adjunctul IŞJ Suceava.

Înscrierile pentru participarea la cursurile de formare se vor face în perioada 8-25 februarie 2011, conform documentelor transmise în şcoli.

După expirarea termenului limită prevăzut pentru înscrieri, se va organiza o pretestare în vederea constituirii grupelor de formare aproximativ omogene ca nivel lingvistic iniţial, la o dată ce urmează a fi comunicată pe adresele de e-mail ale participanţilor. În baza rezultatelor pretestării, echipa de proiect va programa grupele pentru cele două serii în conformitate cu obiectivele proiectului.

Pentru prima serie, cursurile de formare vor începe în luna martie 2011, în centrele pentru care participanţii au optat, respectând un grafic.

Vasile Monacu a mai spus că proiectul este în valoare de 5 milioane de euro, iar cele 3 licee alese ca centre de formare vor beneficia de câte un cabinet lingvistic pentru care se va aloca 10.000 euro de cabinet.


Intră acum și în grupul de