Campania PRACTeam a ajuns la final

Desfăşurată în perioada 10.12.2010 – 15.01.2011, în cadrul a trei universităţi partenere: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara- Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, cu scopul de informare a studenţilor şi a mediului de afaceri cu privire la posibilitatea de a se înscrie în grupurile ţintă ale proiectului strategic „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri”, campania PRACTeam a ajuns la final.

În cadrul Campaniei PRACTeam, studenţii şi reprezentanţii mediului de afaceri, au avut posibilitatea să îşi depună dosarul de înscriere pentru unul din următoarele grupuri ţintă: 162 (54 tutori / an x 3 parteneri): tutori de practică – angajaţi în cadrul organizaţiilor gazdă pentru practică cu care se vor încheia acorduri de practică; 1620 (180 studenţi x 3 parteneri x 3 ani de implementare a proiectului); studenţi din ciclul I – studii universitare de licenţă; 810 (90 studenţi x 3parteneri x 3 ani de implementare a proiectului); studenţi din ciclul II – studii universitare de masterat.

În această perioadă are loc evaluarea dosarelor depuse, iar rezultatele finale ale selecţiei grupurilor ţintă se vor afişa la Punctele de informare PRACTeam din fiecare Universitate parteneră.

Tutorii de practică – angajaţi în cadrul organizaţiilor gazdă pentru practică, selectaţi în cadrul proiectului PRACTeam, vor beneficia de: consolidarea relaţiei cu mediul universitar – prin Acordul de parteneriat PRACTeam; un curs de instruire în vederea formării abilităţilor de tutore pentru stagiile de pregătire practică ale studenţilor – curs coordonat cu experţi în domeniu; promovarea firmei / instituţiei pe care o reprezintă prin Campaniile PRACTeam; un ghid al tutorelui de practică din cadrul organizaţiilor gazdă care oferă programe de pregătire practică studenţilor; participarea la Workshop-ul PRACTeam -schimb de bune practici între tutorii din diferite organizaţii gazdă a stagiilor de practică şi studenţii economişti; oportunitatea de a coordona, pregăti şi evalua studenţii economişti în activitatea practică; subvenţii.

Studenţii selectaţi în grupurile ţintă ale proiectului vor beneficia de: pregătire practică specializată pe domeniul de studiu; servicii specializate de orientare şi consiliere în carieră, testare aptitudinală pentru orientare în carieră; desfăşurarea activităţii de practică sub îndrumarea unor tutori specializaţi din cadrul instituţiilor / organizaţiilor de afaceri; materiale suport pentru desfăşurarea stagiilor de practică gratuite; interacţiunea on-line şi on-time: studenţi, facultate, firme, prin dispeceratul de practică – PRACTeam Center; subvenţii şi premii.