Suplinitorii suceveni cu note peste 7 la titularizare pot deveni titulari

Cadrele didactice sucevene care sunt suplinitori în acest an şcolar, dar au obţinut cel puţin nota 7 la unul dintre concursurile de titularizare din ultimii trei ani, pot deveni titulari dacă există o catedră liberă în şcoala în care predau şi dacă au acordul consiliului de administraţie al unităţii. Prevederea face parte din instrucţiunile publicate de Ministerul Educaţiei pentru aplicare noii Legi a educaţiei.

O altă prevedere arată că personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preniversitar care au depus deja cerere pentru continuarea activităţii în anul şcolar 2011-2012 beneficiază de acordarea menţinerii în activitate ca titular în funcţia didactică, anul viitor şcolar, cu condiţia obţinerii aprobării consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

La examenul de titularizare din vara anului trecut, zeci de catedre au rămas neocupate după examenul de titularizare. Din cele 131 de posturi vacantate în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Suceava pentru Concursul de titularizare s-au ocupat 81. Potrivit IŞJ Suceava, posturile rămase au devenit netitularizabile şi s-au pot ocupa în etapele următoare de detaşare şi suplinire.

La examen s-au prezentat 959 de concurenţi din cei 1170 înscrişi.
Numai 295 au obţinut note mai mari de şapte, rezultat care le-a dat dreptul să ocupe un post de cadru didactic titular, la care se mai adaugă încă 4 candidaţi ce au primit note de titularizare după soluţionarea contestaţiilor.

Pe lângă cele 131 posturi titularizabile IŞJ Suceava mai avea 402 posturi netitularizabile complete şi 446 incomplete.

loading...