ISJ Suceava asteapta lista posturilor ce pot fi ocupate de suplinitorii cu note peste 7 la titularizare (VIDEO)

Până pe data de 25 februarie, cadrele didactice suplinitoare cu note peste 7 la examenul de titularizare, pot deveni titulari dacă există o catedră liberă în şcoala în care predau şi depun o cerere către Consiliul de Administraţie al şcolii.

„Momentan, nu ştim câte asemenea posturi sunt în şcoli, dar vom şti cu exactitate. Trebuie să vedem şi dacă acestea au viabilitate de minim 4 ani, în funcţie de demografie. Directorul de şcoală trebuie să apeleze până şi la Direcţia de Statistică pentru a vedea dacă vor fi suficienţi copii”, a declarat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete.

Acesta a precizat că, în conformitate cu Instrucţiunea nr. 3/17.02.2011 pentru punerea în aplicare a art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cadrele didactice netitulare calificate încadrate în învăţământul preuniversitar prin suplinire, în anul şcolar 2010-2011, care au participat la concursul naţional unic de titularizare în ultimii 3 ani, anteriori intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) şi au ocupat un post didactic/o catedră devin titulare ale unităţii de învăţământ respective dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiţii generale.

Una dintre acestea este certificarea viabilităţii postului/catedrei iar consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord cu acest lucru.

Cadrul didactic calificat poate deveni titular începând cu 1 septembrie dacă, la data solicitării a fost repartizat în acest an şcolar la nivelul unui singur judeţ pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată prin suplinire, continuitate pentru suplinire sau ca suplinitor cu post redus, în una sau două unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în baza notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei, în iulie 2010, iulie 2009 sau iunie-iulie 2008, în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar 2010-2011; postul didactic/catedra solicitată este complet(ă), nu este rezervat(ă) şi are o viabilitate de cel puţin 4 ani.

Candidaţii mai trebuie să aibă avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Cadrele didactice care se încadrează în aceste prevederi trebuie să se adresează, în scris, consiliului/consiliilor de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ unde sunt încadrate prin suplinire în anul şcolar 2010-2011, prin depunerea unei cereri tip până la data de 25 februarie 2011.

„Noua Lege a Educaţiei încă nu are metodologii şi regulamente de aplicare şi durează 8 luni până al apariţia acestora, o lună trecând deja. Ministerul este cel care decide cum se procedează în perioada aceasta de tranziţie până se aplică legea, astfel s-a dat un ordin. Prin acest ordin toate metodologiile din vechea lege sunt valabile cu mici excepţii. Sunt foarte mulţi cei care spun că prin noua lege se abrogă cea veche şi implicit metodologiile şi reglementările acesteia cea ce este foarte adevărat. Dar prin ordin de ministru se reglementează perioada tranzitorie”, a ţinut să precizeze şeful IŞJ Suceava.