Concediile medicale ale sucevenilor, in picaj

În primele două luni ale acestui an, numărul concediilor medicale acordate de medici sucevenilor este în scădere, la fel cum s-a întâmplat şi anul trecut. Potrivit conducerii Casei de Asigurări de Sănătate, anul trecut medicii de familie din judeţ au eliberat cu 39 % mai puţine certificate medicale. Astfel, în 2010 medicii au emis 18.424 certificate, faţă de 30.170 în anul 2009.

Totodată, şi numărul certificatelor medicale eliberate de medicii specialişti din ambulatoriul de specialitate a fost mai mic cu 33 % în 2010 faţă de anul 2009, fiind emise mai puţin cu peste 2.500 de certificate.

O scădere cu 27% s-a constatat şi la numărul de certificate acordate de medicii din spitale: de la 22.850 certificate în 2009 la 16.764 certificate în anul 2010.

Potrivit informaţiilor CAS, în total, numărul certificatelor medicale eliberate de medicii de familie, medicii din ambulatoriul de specialitate şi cei din spitale în anul 2010 a scăzut cu 34 % faţă de anul 2009. Dacă în anul 2009 au fost eliberate 60.798 certificate medicale în judeţul Suceava, în anul 2010 au fost eliberate 40.408 certificate, ceea ce înseamnă cu 20.390 mai puţine documente.

În acelaşi trend descendent se regăsesc şi primele două luni ale acestui an, în luna ianuarie fiind eliberate 2.966 certificate medicale, comparativ cu luna ianuarie 2010, când au fost eliberate 4.090 certificate, scăderea fiind de 27%, iar în luna februarie fiind acordate 3.407 certificate medicale comparativ cu luna februarie 2010, când au fost eliberate 4.420 certificate, scăderea fiind de 23%.

Noul sistem de acordare şi eliberare a concediile medicale a intrat în vigoare de la 15 mai 2010, prin noile prevederi fiind introduse mijloace mai eficiente de verificare a modului de acordare a concediilor medicale, precum şi dublarea cuantumului amenzilor pentru eliberarea certificatelor de concediu medical de către medicii prescriptori, în afara condiţiilor legale. De asemenea, au fost introduse şi măsuri de reducere a termenelor de acordare a concediilor medicale.
În premieră, au fost introduse şi controale la domiciliul persoanei aflat în concediu medical, la sesizarea angajatorilor.