Concurs privind cultura şi spiritualitatea romaneasca, la Suceava (VIDEO)

Peste 100 de elevi din 14 judeţe vor participa în perioada 14-15 mai a.c., la Putna, la „Concursul naţional interdisciplinar de literatură română – religie”. Aflată la prima ediţie, iniţiată şi coordonată de către I.Ş.J. Suceava, competiţia se adresează elevilor de gimnaziu şi liceu capabili de performanţă în domeniul interdisciplinar literatură română – religie şi se desfăşoară în conformitate cu precizările din Calendarul concursurilor naţionale şcolare cu finanţare M.E.C.T.S. – anul şcolar 2010-2011, a declarat marţi, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Suceava, Petru Carcalete.

„Concursul a fost proiectat pe două secţiuni, cea dintâi adresându-se elevilor claselor a V-a, respectiv a VIII-a, având ca tematică < Lumea între sacru şi profan > , iar cea de-a doua secţiune, pentru clasele a IX-a şi a XII-a, cu tema < Hermeneutica textelor sapienţiale – culte şi folclorice > .

Ideea unui concurs interdisciplinar română-religie trebuie privită ca o provocare intelectuală de înaltă ţinută. Interferenţa celor două discipline este una absolut firească, iar literatura şi religia coexistă în multe din textele care figurează în programa şcolară la limba şi literatura română”, a explicat Petru Carcalete.

Totodată, acesta a specificat faptul că obiectivul general al competiţiei vizează valorificarea potenţialului creativ al elevilor. “Se doreşte dezvoltarea capacităţilor acestora de a înţelege şi de a exprima, dintr-o perspectivă personală, viziunea despre lume, despre condiţia umană sau despre artă, aşa cum acestea sunt reflectate în literatură, prin valorificarea elementelor de cultură religioasă”, a completat şeful I.Ş.J. Suceava.

Petru Carcalete a menţionat faptul că la etapa naţională, ce urmează a se desfăşura în perioada 14-15 mai a.c. la Putna, vor participa 113 elevi din următoarele judeţe: Iaşi, Vaslui, Brăila, Tulcea, Ialomiţa, Ilfov, Dolj, Sălaj, Alba, Harghita, Arad, Prahova, Vrancea şi din judeţul gazdă, iar etapa finală a acestei competiţii interdisciplinare va consta în două probe: proba A – evaluarea lucrărilor înscrise în concurs, în urma selecţiei de la etapa judeţeană – şi proba scrisă (proba B), cu o durată de 2 ore, interval în care elevii participanţi, organizaţi pe secţiuni vor redacta o lucrare de tip eseu liber vizând una dintre temele propuse în regulamentul concursului.