In luna iulie, pot fi solicitate fonduri nerambursabile pentru instalarea tinerilor fermieri

Comunicat de presă

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) anunţă desfăşurarea, în perioada 1 – 29 iulie 2011, a sesiunii pentru depunerea proiectelor de finanţare aferente Măsurii 112 ”Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013.

Fondurile nerambursabile alocate pentru această sesiune de primire a proiectelor pentru Măsura 112 sunt de 50 de milioane de euro.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10.000 Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiune minimă de 6 UDE. În cazul extinderii exploataţiei agricole, sprijinul pentru instalarea fermierului poate creşte cu 2.000 Euro/ 1 UDE , dar nu va putea depăşi 25.000 Euro/ exploataţie.

Pentru instalarea tinerilor fermieri, principiul finanţării nerambursabile este acela al acordării unei prime de instalare. Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată. Prima tranşă, într-un procent de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare, iar cea de a doua tranşă va fi de 40% din totalul sprijinului.

Depunerea proiectelor aferente Măsurii 112 se va face la Oficiile Judeţene de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ale APDRP, zilnic, în intervalul orar 09:00 – 14:00.

Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este vineri, 29 iulie 2011, ora 12:00, conform Anunţului cererii de proiecte pentru Măsura 112, disponibil pe pagina de internet a APDRP, www.apdrp.ro.

Pentru a primi finanţare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri de finanţare. Acesta se poate descărca gratuit de pe pagina de internet a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, www.aprdp.ro.

Laurian Popovici
Responsabil promovare la OJPDRP Suceava