Consortiul Universitar Bucovinean s-a reunit pentru a treia oara, la Suceava


În cadrul Manifestărilor prilejuite de Aniversarea a 49 de ani a Universității „Ştefan cel Mare” (USV) din Suceava, care s-au încheiat în seara zilei de 8 martie, a avut loc și Şedinţa de lucru a Consorțiului Universitar Bucovinean. A fost cea de-a treia reunire a Consorțiului, din care fac parte: Universitatea Naţională „Yuriy Fedkovych” Cernăuți, Universitatea de Stat Bucovineană de Medicină și Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, cele trei universități partenere semnând acordul constitutiv la 9 iunie 2011, informează într-un comunicat de presă, Aurora Adina Ignat, lector în cadrul instituţiei de învăţământ superior de la Suceava.

Potrivit acesteia, în ședința care a avut loc miercuri, 7 martie 2012, au fost discutate aspecte legate de implementarea Programului de activități al Consorțiului Universitar Bucovinean pentru anul 2012. Acțiunile planificate pentru anul în curs au fost împărţite în trei secțiuni, după cum urmează: Acțiuni de colaborare în domeniile didactic și de cercetare, Mobilităţi studenţeşti, Acțiuni de colaborare instituţională și culturală.

„În prima categorie au fost incluse participări reciproce ale cadrelor didactice la manifestări științifice organizate de către cele trei instituții academice, participări reciproce ale studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor la manifestări științifice de profil şi realizarea pe bază de reciprocitate a stagiilor de perfecționare ale cadrelor didactice și de cercetare din universitățile partenere.

Mobilitățile studenților se vor materializa prin participarea studenților de la cele trei universități la Şcolile de Vară << Limbă, cultură și civilizație ucraineană/română >> , în perioada 9 -14 iulie 2012, la Cernăuți și la Suceava”, se arată în document.

Conform lect. Ignat, în ceea ce priveşte acțiunile de colaborare instituțională și culturală, au fost programate pentru anul în curs: Şedinţa anuală a Consiliului Consorţiului, participarea reciprocă la manifestările organizate cu prilejul aniversărilor Universităților, „Cupa BUC” la fotbal între echipele studențești ale celor trei universități, precum și organizarea unor activități culturale prin participarea formațiilor artistice studențeşti din universitățile membre ale Consorțiului.

„În cadrul aniversării Zilelor USV a avut loc prima manifestare comună, prin organizarea unui spectacol al formațiilor artistice studențești: Ansamblul << Arcanul USV >> , Ansamblul << Neogalaktika >> al Universității << Yuriy Fedkovych >> Cernăuți și Ansamblul artistic al Universității de Stat Bucovinene de Medicină. Desfășurat în Auditoriumul << Joseph Schmidt >> , spectacolul s-a bucurat de un real succes în rândul publicului spectator, demonstrând încă o dată că avem tineri deosebiți și că trebuie doar să le creăm oportunități pentru a-şi putea etala talentul”, se precizează în comunicatul de presă.