Luni incepe „Saptamana altfel”, la Suceava

În săptămâna 2-6 aprilie 2012 în unităţile şcolare de la nivelul judeţului Suceava se va desfăşura „Săptămâna altfel”.

Programul “Şcoala altfel” propune preşcolarilor, elevilor şi cadrelor didactice un nou concept de şcoală în care se vor desfăşura activităţi culturale, tehnico-științifice, sportive şi activităţi specifice noilor educaţii: educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare, educație pentru sănătate şi stil de viață sănătos, educație ecologică, educație rutieră, educaţie pentru securitatea personală şi situaţii de urgenţă PSI, educație pentru reacții corecte în situații de urgență etc. Formele de organizare răspund totodată intereselor şi preocupărilor diverse ale elevilor, pune în valoare talentul şi aptitudinile elevilor în diferite domenii stimulând participarea elevilor în contexte nonformale.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, programele de activitate ale şcolilor cuprind forme variate de desfăşurare: ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educaţie media şi cinematografică; competiţii organizate la nivelul şcolii, localităţii, judeţului; activități de voluntariat sau de interes comunitar; campanii; proiecte comunitare, de responsabilitate socială; parteneriate şi schimburi de experiență; vizite şi excursii de studii;
parteneriate educaționale şi tematice.

„În vederea planificării şi organizării activităţilor din << Şcoala altfel >> în judeţul Suceava s-au organizat schimburi de experienţă cu coordonatorii de programe şi proiecte educative în toate zonele judeţului, cu tema << Educaţia altfel >> la şcolile din: Poiana Stampei, Păltinoasa, Sadova, Todireşti, Horodnicul de Sus, Drăguşeni şi la Clubul Copiilor din Vatra Dornei în care s-au desfăşurat ateliere metodice, sesiuni de formare, managementul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare: vizite tematice, activităţi de voluntariat, cercuri şcolare, parteneriate, expoziţii, cluburi de lectură, redactarea unei reviste şcolare etc.