La USV au fost numite persoanele care vor ocupa functia de Prodecani. Consulta lista aici

La Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a fost publicată lista persoanelor numite în funcţia de Prodecani, cu atribuţiile stabilite de către decanii Facultăţilor din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, informează într-un comunicat de presă, Alina Nacu, secretar Rectorat, în cadrul instituţiei de învăţământ superior.

Potrivit acesteia, au fost numiţi următorii Prodecani: lector univ. dr. Florin LEUCIUC (Educaţie Fizică şi Sport), conf. univ. dr. ing. ec. Cristina-Gabriela CONSTANTINESCU, conf. univ. dr. ing. ec. Adriana DABIJA, conf. univ. dr. Cristina-Elena HREŢCANU (Inginerie Alimentară), conf. univ. dr. ing. George MAHALU, prof. univ. dr. ing. Cristina Elena TURCU şi conf. univ. dr. ing. Dan Laurenţiu MILICI (Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor), conf. univ. dr. ing. Delia Aurora CERLINCĂ, şef lucrări dr. ing. Sergiu-Gabriel SPÎNU (Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management), lector univ. dr. Sorin IGNĂTESCU, conf. univ. dr. Florin PINTESCU, conf. univ. dr. Daniela-Alexandra POPESCU (Istorie şi Geografie), conf. univ. dr. Simona-Aida MANOLACHE, lector univ. dr. Daniela-Viorica PETROŞEL şi lector univ. dr. Codruţ- Cristian ŞERBAN (Litere şi Ştiinţe ale Comunicării), conf. univ. dr. Carmen CHAŞOVSCHI, prof. univ. dr. Doru-Eugen TILIUŢE şi conf. univ. dr. Mihaela BÎRSAN (Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică).