Palatul Copiilor din Suceava a desfasurat un proiect de succes in parteneriat cu institutii de invatamant din Spania. Detalii aici

Palatul Copiilor din Suceava a fost în perioada 4-17 iunie 2012, beneficiarul unei perioade de formare în cadrul Programului Leonardo da Vinci/VETPRO, informează într-un comunicat de presă, reprezentanţii instituţiei sucevene.

Potrivit acestora, un grup de 10 profesori formatori (7 formatori şi 3 inspectori) de la Palatul Copiilor, dar şi de la celelalte cluburi din judeţ, alături de inspector de specialitate pentru educaţie permanentă, Tatiana Vîntur, au fost oaspeţii mai multor instituţii de învăţământ din Spania. Activităţile din proiect s-au desfăşurat pe mai multe domenii şi au avut ca teme de dezbatere „Activitatea educativă formală şi nonformală din sistemele de educaţie din cele două ţări – asemănări şi deosebiri”, la care au luat parte reprezentanţi ai echipei manageriale de la Conselleria d`Educació, inspectori şi participanţii la mobilitate.

„A fost prezentat rolul Conselleria d`Educació, respectiv a inspectoratelor şcolare din România în activitatea educativă formală şi nonformală, de consiliere şi orientare profesională. Totodată, au fost prezentate modalităţile şi instrumentele de identificare a nevoii de formare a personalului didactic din Spania, referitor la educaţia formală şi nonformală, alternative ale elevilor pentru petrecerea timpului liber. În una din zilele de desfăşurare a proiectului a avut loc o masă rotundă cu tema << Educaţia formală şi nonformală din România şi Spania. Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe cu privire la organizarea, desfăşurarea şi coordonarea activităţii educative formale şi nonformale la nivelul unităţilor şcolare din regiunea Valencia şi din judeţul Suceava >> ”, se arată în document.

Parteneriatul şcoală – familie – biserică

„La Escuelas San Jose Jesuitas Valencia a avut loc atelierul de lucru Elaborarea modulului de formare pentru profesori în vederea dezvoltării competenţelor necesare elaborării de proiecte cu tema << Parteneriatul şcoală – familie – biserică >> . Activităţile s-au desfăşurat în echipe de profesori, formatori, inspectori care predau aceleaşi discipline în România şi Spania.

Au fost prezentate comparativ modalităţile de realizare a activităţilor extraşcolare în cele două instituţii – Palatul Copiilor Suceava şi Costa de Valencia: vizite de lucru, excursii tematice, expoziţii, concursuri extraşcolare, tabere, ateliere interactive în muzee.

Proiectul a urmărit îmbunătăţirea strategiilor şi metodelor necesare dobândirii competenţelor cheie în contexte nonformale: competenţelor de învăţare, tehnice, civice, interculturale, comunicare în vederea dezvoltării personale şi profesionale a resurselor umane. Totodată, a avut loc un transfer real de experienţe din cele souă sisteme de învăţământ, am identificat criterii pentru elaborarea unor activităţi de formare profesională în domeniul voluntariatului, activităţilor extraşcolare şi de petrecere a timpului liber”, a declarat Tatiana Vîntur.

În comunicatul de presă se mai arată că Palatul Copiilor Suceava a fost reprezentat de directorul instituţiei, prof. Victor Şutac şi de profesoarele Petronela Rusu şi Beatrice Choleva.

„Rezultatele proiectului vor fi utilizate de fiecare participant în domeniul său de activitate profesională, iar profesorii formatori vor organiza în unităţile şcolare pe care le reprezintă şi în cluburile copiilor din judeţ module de formare legate de temele din proiect. Inspectorii, profesorii metodişti vor folosi metodele identificate pe parcursul mobilităţii în activitatea de îndrumare şi control desfăşurată în unităţile şcolare din judeţ, iar după terminarea proiectului, participanţii la mobilitate vor contribui la îmbogăţirea ofertei educaţionale din unităţile din care fac parte. Materialele realizate vor fi folosite pentru elaborarea Ghidului metodologic pentru educaţie nonformală. Proiectul fost finanţat de Comisia Europeană şi s-a desfăşurat în parteneriat cu ESMOVIA Valencia”, a spus directorul Palatului Copiilor Suceava, Victor Şutac.