Crestinii ortodocsi sarbatoresc, miercuri, Adormirea Maicii Domnului

În fiecare an, la data de 15 august, creştinii ortodocşi sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului.

“Adormirea” este termenul pe care Biserica îl foloseşte atunci când vorbeşte de sfârşitul vieţii pământeşti al unei persoane. “Adormirea” este un cuvânt care are înţelesul de stare din care te poţi trezi. El nu-ţi dă posibilitatea să vorbeşti de trecere în nefiinţă, cum adeseori greşit se vorbeşte despre o persoană decedată.

Cuvântul “adormire” implică mişcarea de la o stare la alta, de la un mod de existenţă la alt mod de existenţă. Hristos îi va dărui acestui cuvânt, înţelesul pe care îl asociază cu învierea. Când El ajunge în casa lui Iair, a cărui fiica, de numai 12 ani, de abia murise, spune: “Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme” (Luca 8,52).

Sfârşitul pământesc al Sfintei Maria este cunoscut sub denumirea de “Adormirea Maicii Domnului”. Şi e firesc să fie cunoscut sub acest chip. Fecioara Maria fiind Maica Celui ce a biruit moartea, nu rămâne în moarte, ci se ridică mai presus de ea prin puterea Fiului ei. După cum mormântul Domnului a rămas gol, tot astfel rămâne şi mormântul Maicii Sale. Cele două morminte rămase goale ne vestesc că şi mormintele noastre vor rămâne goale, că nu vor fi locuri de veci.

Din acest motiv şi Apostolul, învăţând despre învierea trupurilor nu spune: se îngroapă, ci “se seamănă”. “Se seamănă trupul întru necinste, înviază întru slavă; se seamănă întru slăbiciune, înviază întru putere; se seamănă trup firesc, inviază trup duhovnicesc” (I Cor. 15, 42-44).

Maica Domnului este singura persoană dintre sfinţii Bisericii Ortodoxe care are o rânduială liturgică a punerii în mormânt, asemănătoare cu cea a Mântuitorului. Credincioşii care participă la Slujba Vecerniei Adormirii Maicii Domnului cântă imnuri precum Prohodul şi Binecuvântările Maicii Domnului, iar Epitaful Maicii Domnului este purtat în procesiune împrejurul locaşului de cult, precum este purtat cel al Mântuitorului în Vinerea Mare. Această rânduială nu are menirea de a pune un semn de egalitate între ea şi Hristos, ci de a arăta înrudirea cu Fiul ei.

Sfântul Andrei Criteanul arată că această Adormire a Maicii Domnului este vrednică de credinţă, pentru că după cum pântecele ei care a născut nu s-a stricat, tot aşa nici carnea celei ce a murit. Şi după cum naşterea a rămas fără stricăciune, aşa şi mormântul fără putreziciune. Iar Sfântul Ioan Damaschin ne vesteşte că trebuia ca celei ce a păzit fecioria nevătămată întru naştere să-i fie păzit nevătămat şi trupul după moarte.

De vreme ce Maica Domnului a părăsit mormântul, ea trebuie căutată printre cei vii. Asta înseamnă că trebuie să-i vorbim şi să căutăm să ne întălnim cât mai des cu ea. O putem întâlni în icoane, în slujbe, în rugăciuni etc. Dar bucuria cea mai mare e când ne întâlnim cu ea ca Maica a noastră, ca unii ce am devenit fraţi ai lui Hristos şi implicit fii ai ei.

Sursa: Crestinortodox.ro

loading...