63,4 milioane de lei recuperate de DGFP Suceava in primele sase luni prin masuri de executare silita

Prefectura Suceava a informat, luni, că în cadrul acţiunilor cu caracter permanent ce vizează programul de guvernare sunt ce acţiunile ce se întreprind de DGFP Suceava pentru consolidarea bugetului general al statului.

Potrivit sursei citate, pentru creşterea eficienţei şi dinamicii colectării, trebuie să se dinamizeze acţiunile de obligare la plată a contribuabililor rău-platnici, concomitent cu reducerea fraudei în faza de colectare forţată, prin prevenirea diminuării sau înstrăinării patrimoniului acestora.

Florin Sinescu1

Concret, în primele şase luni ale anului au fost aplicate mai multe măsuri de executare silită în vederea recuperării creanţelor fiscale.

Astfel, s-au comunicat 19.671 somaţii pentru debite în valoare de 129,6 milioane de lei , încasându-se 35.57 milioane de lei, s-au înfiinţat 9.041 popriri pe disponibilităţile din conturile bancare pentru debite în sumă de 44,15 milioane de lei, încasându-se 25,46 milioane de lei şi 425 popriri la terţi pentru creanţe în sumă de 4,14 milioane de lei, încasându-se 464.740 lei, s-au înfiinţat 176 sechestre pe bunuri mobile şi 64 pe bunuri imobile, în sumă de 19,14 milioane de lei, valorificându-se parţial 137 sechestre în sumă de 1,89 milioane de lei.

Totodată, s-au organizat 109licitaţii pentru bunuri mobile si imobile sechestrate, valorificându-se bunuri mobile şi imobile în suma de 149.610 lei.

Prin aplicarea măsurilor de executare silită s-au încasat 63,4 milioane de lei.

Prefectul judeţului, Florin Sinescu a spus în şedinţa Colegiului Prefectural că el consideră că pentru  flexibilizarea activităţii, o atenţie crescută trebuie avută în ceea ce priveşte acordarea unor facilităţi la plata arieratelor prin aplicarea măsurii de eşalonare a arieratelor recuperabile.

Astfel, accelerarea recuperării arieratelor se bazează pe  identificarea şi concentrarea eforturilor de colectare a arieratelor mari şi recente. În trimestrul al II-lea, au fost aprobate 144 eşalonări la plata obligaţiilor bugetare restante, în valoare de 9 milioane de lei.