Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava incepe noul an academic cu 3.000 de boboci

Noul an academic debutează la Universitatea „Ştefan cel Mare” sub semnul sărbătorii celor 50 de ani de istorie a învăţământului superior în Suceava, răspunzând aceloraşi obiective care vizează creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin asigurarea accesului la dobândirea de competenţe necesare profesionalizării.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de instituţia superioară de învăţământ superior, ca urmare a finalizării cu succes a sesiunilor de admitere, aproximativ 3000 de studenţi vor trăi experienţa de student USV în anul I, fiind înmatriculați la programele de studii de licenţă şi masterat.

Deschiderea oficială a noului an universitar va avea loc luni, 30 septembrie 2013, ora 9.00, in Auditorium Joseph Schmidt, fiind invitaţi să participe membrii comunităţii academice sucevene, profesori şi studenţi, dar şi reprezentanţi ai comunităţii locale.

Deschiderea anului universitar la nivelul facultăţilor din USV va avea loc după următorul orar:

FACULTATEA

LOCAŢIA

ORA

Educaţie Fizică şi SportCorp A – A 114

11.00

Departamentul de Sănătate şi Dezvoltare UmanăAula Corp E

14.00

Inginerie AlimentarăCorp A, Aula Magna

13.00

Inginerie Electrică şi Ştiinţa CalculatoarelorCorp A, Aula Magna

10.00

Inginerie Mecanică, mecatronică şi ManagementCorp B  – FIM 2

11.00

Istorie şi GeografieCorp A, Aula Magna

12.00

Litere şi Ştiinţe ale ComunicăriiCorp A, Aula Magna

11.00

SilviculturăAula Corp E

12.00

Ştiinţe Economice şi Administraţie PublicăAuditorium Joseph Schmidt

11.00

Ştiinţe ale EducaţieiAula Corp E

11.00