Prezentare semestriala a bursei de proiecte, la USV

UniversitateaUniversitatea “Ștefan cel Mare” Suceava va găzdui miercuri, 30 octombrie 2013, în intervalul orar 17:00-18:30, evenimentul ”Prezentare semestrială a bursei de proiecte în vederea promovării şi a asigurării managementului calităţii în universităţi”, se arată pe site-ul instituţiei de învăţământ superior.

Potrivit sursei citate, manifestarea se va desfăşura la Sala E233, corp E, etaj II.

Vor fi prezenţi reprezentanţii echipei de proiect, cadre didactice, studenți din cadrul USV și reprezentanţi ai mediului socio-economic.

Evenimentul se desfăşoară în cadrul proiectului „Bursa de proiecte” în care Ministerul Educaţiei Naţionale este beneficiar, alături de Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, Universitatea „Ovidius” Constanţa, Novensys Corporation şi Gold Agama Consulting, ca parteneri. Scopul principal al proiectului a fost susţinerea şi dezvoltarea culturii de tip inovativ-antreprenorial în mediul universitar românesc prin crearea unei pieţe on-line de proiecte inovative.

Proiectul „Bursa de proiecte” este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi se înscrie pe axa prioritară 1 – “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”, în Domeniul major de intervenţie 1.2 – „Calitate în învăţământul superior”.