Serviciile medicale de hemodializa si dializa peritoneala se privatizeaza


Intră acum și în grupul de

Prin achizitionarea acestor servicii medicale se urmareste cresterea calitatii serviciilor de hemodializa si dializa peritoneala si a dotarii tehnice existente.

Contractele de furnizare a serviciilor medicale se incheie intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si furnizorii declarati castigatori, sumele necesare urmand a fi asigurate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de la subcapitolul „Medicamente si materiale specifice utilizate in spital si ambulatoriu pentru unele boli cronice si specialitati clinice, pe baza de programe” si subcapitolul „Servicii medicale spitalicesti”, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

Furnizorii desemnati castigatori dobandesc drept de folosinta gratuita, acordat in conditiile legii, in spatiile si terenul aferent acestora din cadrul unitatilor sanitare in care urmeaza sa aiba loc furnizarea acestor servicii medicale. Acest drept de folosinta se acorda pe durata derularii contractelor, care intr-o prima etapa este de 1 an.

In urma evaluarii rezultatelor obtinute, achizitionarea de servicii medicale potrivit prevederilor legale se poate extinde si la celelalte centre de dializa publica, iar contractele existente se pot prelungi prin acte aditionale pentru anii urmatori, in limita creditelor aprobate prin buget, pentru anul respectiv, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

Centrele pilot precum si centrele carora le sunt aplicabile prevederile hotararii se vor stabili prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.


Intră acum și în grupul de