Vezi aici cum va decurge examenul de Bacalaureat!

BACDe marţi, 10 iunie 2014, absolvenţii de liceu intră în febra examenelor de Bacalaureat 2014, orale şi scrise. Examenul scris se va desfăşura după reguli extrem de stricte. Iata ce nu au voie să facă candidaţii şi ce îi aşteaptă în zilele de examen!

Potrivit metodologiei aferente desfăşurării examenului „maturităţii”, pentru realizarea fiecărei lucrări scrise, candidatul va avea la dispoziţie 3 ore, cu precizarea că timpul rezervat pentru realizarea subiectelor se calculează din momentul în care candidaţii încep rezolvarea nemijlocită a lucrării.

Pe uşa fiecărei săli de examen va fi afişată lista nominală a candidaţilor (numele, prenumele, limba de instruire), repartizaţi în sala respectivă. Accesul candidaţilor în sălile de examen va fi permis în baza actului de identitate (buletin de identitate), cu 15 minute înainte de începerea probei.

Candidaţii vor semna o declaraţie, în fiecare zi de examen, până la începutul probei de examene, prin care vor confirma că nu deţin asupra lor materiale interzise ce i-ar putea favoriza în rezolvarea subiectelor, şi că cunosc procedura conform căreia pot fi verificaţi cu detectorul de metale.

Candidaţilor le este interzis să aibă asupra lor tabele, manuale, dicţionare, notiţe, calculatoare de buzunar, telefoane mobile, staţii de emisie-recepţie, alte surse de recepţionare şi transmitere a mesajelor.

Nerespectarea acestor prevederi are drept consecinţă eliminarea de la proba de examen a candidatului, indiferent dacă au fost sau nu folosite materialele interzise şi anularea lucrărilor la toate probele de examene susţinute.

Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă de examen, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile ulterioare, a notelor la probele susţinute anterior eliminării.

Totodată, la examenul de geografie, candidaţilor li se va permite să intre în sala de examen cu atlasul şcolar pentru geografia fizică şi geografia umană, iar la examenul de matematică, fizică, informatică, cu – creion simplu, riglă, radieră. La celelalte examene de bacalaureat, candidaţii vor avea pix cu cerneală albastră.

Candidaţii vor fi repartizaţi câte unul în bancă, în ordinea alfabetică prevazută în listele afişate.

În ziua examenului, în localul Centrului de Bacalaureat este interzis accesul altor cadre didactice neimplicate în examen, a personalului tehnic, părinţilor etc.

Pentru susţinerea probelor scrise, candidaţii vor primi teste personalizate, la rezolvarea cărora vor utiliza pix cu cerneală albastră.

Pentru maculatoare, absolvenţii vor folosi foi ştampilate la centrele de susţinere a Bacalaureatului.

Din momentul repartizării testelor, niciun candidat nu va mai putea intra în sală şi nici nu va mai putea părăsi sala de examen.

În cazuri excepţionale, candidatul, însoţit de asistent, va putea ieşi, temporar, din sala, predând testul celui de-al doilea asistent. În acest caz, asistentul va însoţi doar un singur candidat.

Candidatul care a comis în test o greşeală pe care doreşte să o corecteze, va tăia cuvântul/ rândul/ secvenţa greşită cu o linie orizontală, după care va scrie varianta corectă deasupra sau în spaţiul rămas liber.

Depăşirea timpului prestabilit pentru realizarea subiectelor de examen este interzisă! Ultimii candidaţi sunt obligaţi să rămână în sala de examen până la predarea ultimei lucrări!