Reforma la ghiseu promovata de Guvern prinde contur


Intră acum și în grupul de

Conform actului normativ, ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale au obligatia aplicarii, in domeniile proprii de responsabilitate, a Programului de masuri pentru reducerea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul.

Programul urmareste:
– imbunatatirea organizarii activitatilor de relatii cu publicul atat la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, cat si la nivelul structurilor teritoriale ale organelor administratiei publice centrale, cu orientare prioritar spre crearea conditiilor optime de adresabilitate pentru cetatean;
– reducerea timpului de stationare a lucrarilor;
– cresterea calitatii informatiei transmise;
– cresterea increderii si gradului de satisfactie a beneficiarilor;
– generalizarea accesului la informatie prin utilizarea tehnologiei informatice performante.

Masurile pe termen scurt incluse in Program vor fi realizate in termen de maximum 30 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii. Acestea se refera:
– stabilirea unui program de lucru cu publicul care sa asigure accesul cetatenilor, in zile lucratoare, cel putin intre orele 9.00 si 19.00, iar sambata, cel putin intre orele 9.00 si 14.00;
– afisarea modelelor de completare a cererilor, in cazul solicitarilor care presupun completarea unor formulare tipizate
– asigurarea in mod operativ si gratuit a imprimatelor tip necesare;
– afisarea numelor persoanelor cu functii de conducere, a datelor de identificare a personalului care asigura relatiile cu publicul in spatiile destinate activitatii cu publicul (model ecuson anexa);
– instalarea unor linii telefonice speciale pentru asigurarea accesului cetatenilor la informatiile de interes public
– organizarea punctelor de lucru cu publicul in locuri usor accesibile, asigurandu-se marcarea acestora, precum si indicarea traseelor de acces;
– instalarea de linii telefonice speciale pentru asigurarea accesului cetatenilor la informatiile de interes public
– realizarea unor actiuni de mediatizare a legislatiei care priveste drepturile cetateanului in relatia cu administratia publica

Masurile pe termen mediu si lung se realizeaza esalonat, pana la 1 iunie 2006. Aceste masuri prevad implementarea sistemului de management al calitatii, respectiv al procesului de certificare a calitatii serviciilor – ISO 9001, pentru serviciile catre cetateni. Programul contine masuri pentru imbunatatirea pregatirii personalului care asigura relatiile cu publicul si obligatii privind standardul etic al acestui personal.

Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale vor informa Guvernul, lunar, cu privire la stadiul realizarii masurilor prevazute in Planul de masuri pentru reducerea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul.

Prefecturile coordoneaza actiunile initiate de catre autoritatile administratiei publice locale in aplicarea hotararii, precum si de catre serviciile publice deconcentrate, verifica stadiul realizarii masurilor din cadrul programului de masuri pentru reducerea birocratiei si informeaza Guvernul, lunar, cu privire la concluziile rezultate.

In prima decada a anului, primarii vor comunica fiecarui contribuabil, in scris, principalele activitati de interes public desfasurate in anul incheiat, precum si obiectivele si sarcinile pentru anul in curs.

Nerespectarea prevederilor programului de masuri pentru reducerea birocratiei atrage raspunderea disciplinara sau contraventionala, dupa caz, a celor vinovati, conform legii.

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5 la 30 milioane lei nerespectarea de catre autoritatile administratiei publice, centrale sau locale, a masurilor stabilite prin programul de masuri prevazut.

Constatarea contraventiilor se face de catre personalul de control anume imputernicit din ministere si alte institutii publice centrale, precum si de catre prefect si persoanele imputernicite de acesta, pentru autoritatile administratiei publice locale.

In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, autoritatile si institutiile prevazute vor elabora Planuri de actiune proprii pentru reducerea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul.


Intră acum și în grupul de