Guvernul acorda indemnizatii pentru artistii interpreti retrasi din activitate


Intră acum și în grupul de

Proiectul de Lege reglementeaza dreptul la indemnizatie a artistilor romani, interpreti sau executanti, care au desfasurat activitate artistic-interpretativa, in regim de liber-profesionist, in perioada 1 ianuarie 1950 – 27 septembrie 1999, pe teritoriul Romaniei sau in strainatate.

Indemnizatia va fi suportata din bugetul de stat si va fi acordata artistilor interpreti sau executanti liber-profesionisti care indeplinesc o serie de conditii minime, dupa cum urmeaza: au varsta standard de pensionare, au un stagiu in activitatea artistica de minimum 10 ani ca liber-profesionisti si realizeaza venituri nete lunare sub nivelul pensiei medii pentru limita de varsta si vechime completa. De indemnizatie beneficiaza, indiferent de varsta, si artistii interpreti sau executanti liber-profesionisti care, urmare a contractarii unei boli profesionale, nu au mai putut desfasura activitatea si care dovedesc cel putin 5 ani de activitate artistic-interpretativa.

Prin „artisti interpreti sau executanti liber-profesionisti” se inteleg actorii, cantaretii, muzicienii, dansatorii si alte persoane care prezinta, canta, danseaza, recita, declama, joaca, interpreteaza, dirijeaza ori execua in orice alta modalitate o opera literara sau artistica, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietati, de circ ori de marionete si care au prestat activitati in regim de colaborare, ca liber-profesionisti.

Potrivit actului normativ, in categoria artistilor interpreti sau executanti se incadreaza urmatoarele persoane:

– cantareti solisti de muzica clasica (opera, lied, opereta), muzica usoara, folk, pop, rock si alte categorii de muzica de divertisment, precum si de muzica foclorica;
– solisti instrumentisti de muzica clasica, muzica usoara si muzica folclorica;
– dirijori de muzica clasica, usoara si folclorica;
– actori de teatru, mima si cinema, moderatori TV, prezentatori si crainici;
– balerini si dansatori solisti, coregrafi;
– artisti de circ, marionetisti.

Cuantumul lunar al indemnizatiei acordata pentru activitatea artistic-interpretativa, in conditiile realizarii unei perioade de 10 ani este:

– 3.000.000 lei pentru artistii interpreti sau executanti care poseda atestat categoria I eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv cantareti solisti de muzica clasica (opera, lied, opereta), muzica usoara, folk, pop, rock si alte categorii de muzica de divertisment, precum si de muzica foclorica, solisti instrumentisti de muzica clasica, muzica usoara si muzica folclorica; dirijori de muzica clasica, usoara si folclorica, balerini si dansatori solisti, coregrafi, artisti de circ si marionetisti, precum si pentru artistii interpreti de roluri principale, respectiv actori de teatru, mima si cinema si moderatori TV, prezentatori si crainici;
– 2.250.000 lei pentru artistii interpreti sau executanti care au atestat categoria a II-a eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv cantareti solisti de muzica clasica (opera, lied, opereta), muzica usoara, folk, pop, rock si alte categorii de muzica de divertisment, precum si de muzica foclorica, solisti instrumentisti de muzica clasica, muzica usoara si muzica folclorica; dirijori de muzica clasica, usoara si folclorica, balerini si dansatori solisti, coregrafi, artisti de circ si marionetisti, precum si pentru artistii interpreti de roluri secundare, respectiv actori de teatru, mima si cinema si moderatori TV, prezentatori si crainici;
– 1.750.000 lei pentru artistii interpreti sau executanti cu atestat categoria a III- a eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv cantaretii solisti de muzica clasica (opera, lied, opereta), muzica usoara, folk, pop, rock si alte categorii de muzica de divertisment, precum si de muzica foclorica, pentru solistii instrumentisti de muzica clasica, muzica usoara si muzica folclorica; dirijorii de muzica clasica, usoara si folclorica, balerini si dansatori solisti, coregrafi, artisti de circ si marionetisti.

Indemnizatia pentru activitatea artistic-interpretativa poate fi indexata anual, prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicelui preturilor de consum.

Prestatiile artistic-interpretative se echivaleaza in zile lucratoare astfel:

· un spectacol/reprezentare artistica realizata in direct ca invitat la emisiuni TV – 10 zile lucratoare;
· un spectacol/reprezentare artistica desfasurata intr-un loc accesibil publicului – 10 zile lucratoare;
· inregistrare emisiune TV – 15 zile lucratoare;
· inregistrare muzicala pe orice suport tehnic – 10 zile lucratoare;
· participare la evenimente artistice nationale (festivaluri, gale etc.) – 30 zile lucratoare;
· participare la evenimente artistice internationale – 60 zile lucratoare;
· inregistrare de teatru radiofonic – roluri principale: 40 zile lucratoare; roluri secundare: 20 zile lucratoare;
· interpretare de roluri in productii cinematografice de lung sau scurt metraj – un numar de zile lucratoare echivalent cu numarul de zile de turnaj prevazute in contract, inclusiv zilele de deplasare la si de la locurile de filmare si cele de repaus;
· un turneu artistic in strainatate – un numar de zile lucratoare egal cu numarul de zile calendaristice din perioada in care s-a desfasurat turneul, inclusiv ziua plecarii si cea a revenirii in tara.

Numarul zilelor lucratoare in care se echivaleaza fiecare prestatie artistic-interpretativa mentionata include si zilele necesare repetitiilor de orice fel, precum si pe cele necesare oricarei alte activitati pregatitoare, depuse in scopul bunei desfasurari a prestatiei, anterioare acesteia sau concomitente cu ea.

Premiile, trofeele sau distinctiile de orice natura, obtinute prin participarea la evenimente artistice nationale sau internationale de prestigiu majoreaza cu 30% numarul de zile lucratoare in care se echivaleaza prestatia, pentru premiile I, II si III si cu 10% pentru alte premii.

In vederea atestarii calitatii de potential beneficiar al indemnizatiei, precum si pentru stabilirea perioadei de activitate, se infiinteaza o comisie, ce functioneaza pe langa Ministerul Culturii si Cultelor, stabilita prin ordin al ministrului culturii si cultelor si constituita din reprezentanti ai acestuia si ai Uniunii Artistilor Liber-Profesionisti din Romania (UALPR).

La solicitarea Uniunii Artistilor Liber-Profesionisti din Romania, Societatea Romana de Radiodifuziune, Societatea Romana de Televiziune, ARTEXIM, ELECTRECORD, precum si orice alta institutie de stat la care artistii au prestat activitati in regim de colaborare, au obligatia de a pune la dispozitie, in termen de 30 zile de la solicitare, documentele care dovedesc desfasurarea acestei activitati.

Pe baza acestor documente, Uniunea Artistilor Liber-Profesionisti din Romania va asigura constituirea unei evidente, ce va servi la stabilirea calitatii de potential beneficiar al indemnizatiei.

Atestarea calitatii de potential beneficiar al indemnizatiei pentru activitatea de liber profesionist a artistilor interpreti sau executanti si stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativa se solicita de catre UALPR si se face de catre Comisie, pe baza actelor oficiale eliberate de catre institutiile abilitate si puse la dispozitia comisiei de catre UALPR.

Perioada de activitate artistic-interpretativa se stabileste la cererea titularului adresata comisiei, insotita de recomandarea UALPR, prin decizie emisa de comisie. Comisiei ii revine intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si legalitatea modului de stabilire a perioadei de activitate realizate. Decizia comisiei se emite in termen de 30 de zile de la data solicitarii si poate fi contestata de titular potrivit prevederilor Legii nr.29/1990 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Stabilirea si plata indemnizatiei pentru activitatea artistic-interpretativa se efectueaza de catre casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul solicitantului.

Indemnizatia se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a depus cererea, impreuna cu decizia emisa de comisia si cu dovada realizarii veniturilor, precum si cu orice alte acte, intocmite conform legii, care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de actului normativ.

In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a proiectului de Lege, Ministerul Culturii si Cultelor si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei vor elabora norme metodologice pentru aplicarea acestuia. Normele metodologice se aproba prin hotarare a Guvernului.

Proiectul de Lege va fi remis spre dezbatere Parlamentului.


Intră acum și în grupul de