Casa Agronomului a fost reorganizata ca institutie publica


Intră acum și în grupul de

Potrivit hotararii, Casele Agronomului se reorganizeaza ca institutii publice cu personalitate juridica, finantate integral din venituri proprii, in subordinea directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene.

Casele Agronomului au urmatoarele atributii:

1. organizeaza si realizeaza instruiri, perfectionari si pregatiri profesionale ale specialistilor si producatorilor individuali in domeniile de activitate specifice agriculturii, industriei alimentare si silviculturii;
2. realizeaza si promoveaza proiecte de finantare pentru producatorii individuali in domeniile de activitate specifice;
3. realizeaza studii de fezabilitate pentru agentii economici care desfasoara activitati cu profil agricol, silvicol sau de industrie alimentara;
4. realizeaza materiale publicitare si reclame de specialitate;
5. desfasoara activitati de cazare si masa, precum si servicii de agrement, in scopul aprovizionarii proprii, pe baza de acte de comert;
6. desfasoara activitati de vanzare-cumparare de produse specifice dezvoltarii sale sau activitati de transport.

Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Caselor Agronomului se face integral din venituri proprii, case se constituie din: tarife percepute pentru cursuri, instruiri, inchirieri de spatii precum si din mijloacele financiare realizate din activitatea proprie de masa si cazare a cursantilor si/sau a altor persoane, activitati industriale sau din prestari servicii si alte activitati de productie. De asemenea, pot folosi bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoane fizice si juridice, sub forma de donatii si sponsorizari, in conditiile legii.

Veniturile acestor institutii se incaseaza, administreaza, utilizeaza si contabilizeaza potrivit prevederilor Legii finantelor publice si a altor dispozitii legale. Bugetul Casei Agronomului se aproba de catre organul de conducere al institutiei, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior.

Structura organizatorica, numarul de personal angajat al Caselor Agronomului, statele de functii si regulamentul de functionare se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.

Bunurile imobile, aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea Directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala trec in administrarea Caselor Agronomului.

Predarea-preluarea bunurilor mai sus mentionate se va face pe baza de protocol in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acestei hotarari.


Intră acum și în grupul de