BEI finanteaza reabilitari de retele de apa in trei municipii din Romania


Intră acum și în grupul de

Beneficiarii finali ai proiectului sunt Regia Autonoma Municipala Buzau, Regia Autonoma Comunala Satu Mare si Compania Judeteana APA SERV SA Piatra Neamt. Proiectul vizeaza reabilitarea infrastructurii in domeniul alimentarii cu apa, al sistemelor de canalizare si tratarii eficiente a apelor uzate in cele trei orase.

Finantarea proiectului se va asigura din imprumutul Bancii Europene de Investitii, din granturi ISPA si, in completare, din sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, dupa caz, din sumele alocate din veniturile proprii ale autoritatilor administratiei publice locale respective.

Ministerul Finantelor Publice va incheia acorduri de imprumut subsidiare cu beneficiarii finali ai proiectului si autoritatile administratiei publice locale. Unitatea de monitorizare desemnata a Proiectului este Oficiul de Plati si Contractare Phare din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Contributia Romaniei la finantarea proiectului este egala cu echivalentul in lei a 11.890.929 euro. La aceasta se adauga sumele necesare achitarii impozitelor, taxelor platibile in Romania si alte costuri aferente proiectului. Echivalentul in valuta al partii in lei reprezentand contributia partii romane la finantarea proiectului este cel convenit in Contractul de finantare si poate fi modificat pe parcursul executarii lucrarilor, cu diferentele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectului in functie de evolutia indicelui preturilor de consum total, comunicat de Institutul National de Statistica.

Plata serviciului datoriei publice externe, respectiv rate de capital, dobanzi si orice alte costuri, va fi asigurata din sume prevazute anual cu aceasta destinatie din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau din veniturile proprii ale autoritatilor administratiei publice locale respective, dupa caz. Tot beneficiarii finali sau autoritatile administratiei publice locale respective vor plati comisionul pentru alimentarea fondului de risc. Acestia primesc si permisiunea de a aproba ca din sumele si in limita imprumutului, sa plateasca in valuta contractele atribuite persoanelor fizice sau juridice romane.

Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu BEI, poate aduce amendamente la continutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului, modificari de termene, precum si alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de BEI sau sa determine noi conditionalitati economice fata de cele convenite initial intre parti.

Proiectul de lege va fi transmis Parlamentului pentru dezbatere si aprobare.


Intră acum și în grupul de